Wydarzenia

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA NIENARODZONEGO, ZAGROŻONEGO ZABICIEM

W tym roku 4 kwietnia obchodzimy liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym dniu będziemy mogli złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Czym jest to przyrzeczenie?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji, a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w to dzieło na Mszę Świętą o godzinie 18.00, podczas której będzie można złożyć przyrzeczenie. Duchowa Adopcja to ogromny dar serca, to nasza modlitwa za najbardziej bezbronne osoby. W Roku Miłosierdzia okażmy wielkie serce!

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Wilno, Piątek 13 września 1935 r.

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego.

 

(…) W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą.

(…) Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która słusznie się należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam, jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący:  najpierw, odmówisz jedno OJCZE NASZ i ZDROWAŚ MARYJO i WIERZĘ W BOGA, następnie na paciorkach OJCZE NASZ mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach ZDROWAŚ MARYJO będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (…) Zapisz te słowa, córko moja, mów o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła” (Dz. 848).

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

 

Fragmenty z „Dzienniczka” św. Faustyny

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN, A TAKŻE MIESZKAŃCÓW RADYMNA NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ O GODZINIE 11.30, PODCZAS KTÓREJ KS. ABP JÓZEF MICHALIK DOKONA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO I FIGURA ŚW.JANA PAWŁA II

Dziś w naszym kościele zostały umieszczone obraz Jezusa Miłosiernego, a także figura św. Jana Pawła II.

Na ścianach kościoła zostały również zamontowane Zacheuszki. Są to miejsca w których zostanie namaszczony kościół. Nazwa pochodzi od biblijnego imienia Zacheusz – zwierzchnika celników, który przyjął Pana Jezusa w swoim domu.

Zapraszamy wszystkich Parafian, a także mieszkańców naszego miasta na uroczystość konsekracji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

WIZERUNEK DUCHA ŚWIĘTEGO

Dziś na sklepieniu prezbiterium został umieszczony wizerunek Ducha Świętego.

Zapraszamy wszystkich na uroczystość konsekracji naszej świątyni. Módlmy się również o dobre przygotowanie do konsekracji.

PIELGRZYMKA PO RELIKWIE ŚW. FAUSTYNY

W dniu 29 marca br. delegacja naszej parafii pielgrzymowała do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św., w czasie której Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazało relikwie ex ossibus (z kości) św. Faustyny Kowalskiej dla naszej wspólnoty parafialnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki, a pozostałym parafianom, którzy nie mogli wziąć udziału w tym historycznym wydarzeniu dziękujemy za modlitwę i duchowe towarzyszenie.

Uroczysta instalacja relikwii będzie miała miejsce podczas Konsekracji naszej świątyni w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (3 kwietnia) o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy całą parafię!

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski, były sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI przekazał na ręce proboszcza ks. prał. Czesława Jaworskiego relikwie naszego świętego Papieża.

Wprowadzenie relikwii odbędzie się na Mszy św. podczas której nastąpi konsekracja naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy!

Wielka Sobota

A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu” (J19,41-42).

Wielka sobota to bardzo szczególny dzień w ciągu całego roku liturgicznego. Jest to dzień spoczynku Pana Jezusa w Grobie. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii ani żadnych nabożeństw.

Nawiedzając Grób Pański i czuwając na modlitwie pamiętajmy, że jest on opromieniony obecnością Uwielbionego i Zmartwychwstałego Pana pod postacią chleba.

W ciszy tego dnia i naszym modlitewnym skupieniu Jezus wchodzi w nasze serce, aby wypełnić je życiem. Z Jego śmierci promieniuje nadzieja dla nas.

Nowe szaty liturgiczne dla ministrantów

W Niedzielę Palmową 20 marca br. przed uroczystą Mszą św. o godzinie 11.30 zostały poświęcone nowe szaty liturgiczne dla ministrantów posługujących w naszej świątyni. Młodzieńcy wyrażając swoją chęć służby Bogu zostali tym samym oficjalnie włączeni we wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza.

Serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby należeć do tej wspólnoty na zbiórki, które odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

 

A oto nazwiska wybrańców posługujących w naszym parafialnym wieczerniku: Bącal Filip, Biały Szymon, Bryksa Dawid, Czerepak Kamil, Domański-Giec Ireneusz, Gniewek Paweł, Hanas Arkadiusz, Kamiński Marcin, Kilar Kamil, Korzeń Krystian, Korzepa Szymon, Kowalczyk Grzegorz, Kowalowicz Bernard, Król Jakub, Kruk Seweryn, Lach Michał, Leszczyński Rafał, Michalewski Aleksander, Niemiec Karol, Panek Wiktor, Pelczarski Kacper, Puzio Przemysław, Reszka Łukasz, Samborski Damian, Staromiejski Michał, Stopa Bartosz, Strawiński Dawid, Tarapacki Przemysław, Tomaszewski Jakub, Turko Mateusz, Zieliński Karol.

Strony