Wydarzenia

Wielki Piątek

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych;
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze” (Ps 31,12).

W Wielki Piątek stajemy przy cierpiącym Panu Jezusie. Kontemplujemy ogrom męki Syna Bożego. Oczyma wiary widzimy wszystkie dramatyczne wydarzenia piątku przed niemal 2000 lat, jak Chrystus jest bity, poniżany, biczowany, ukoronowany cierniem, wzgardzony, skazany na śmierć, niosący krzyż i umierający na nim. Jezus podjął to wielkie cierpienie z miłości do nas, dla naszego zbawienia.

Postarajmy się o to, aby w ciągu dnia przyjść do kościoła i adorować Pana Jezusa, który dla nas „uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię, ponad wszelkie imię” (Flp 2,8-9).

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

W centrum Wielkiego Piątku znajduje się Liturgia na Cześć Męki Pańskiej. Kościół gromadzi się wokół krzyża, aby celebrować zbawczą śmierć Chrystusa. W tym to dniu Pan Jezus został ofiarowany jako nasza Pascha (por. 1Kor 5,7).

W liturgii Kościół rozważa mękę swojego Pana, modli się o zbawienie całego świata, adoruje krzyż i wspomina swoje narodziny z przebitego boku Zbawiciela.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech zasadniczych części: liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.

Celebracja Liturgii na Cześć Męki Pańskiej rozpoczyna się prostracją głównego celebransa (łac. prostratio – padnięcie całym ciałem na ziemię). Wyraża on kondycję pierwszego człowieka i ból Kościoła. Poprzedzona jest procesją wejścia, której w tym dniu nie towarzyszy śpiew na wejście. Cisza skłania do skupienia, jest wyrazem smutku i opuszczenia. Liturgia sprawowana jest w szatach koloru czerwonego, który w tym przypadku jest nie tyle kolorem męczeństwa, a bardziej królewskiej purpury. Jest on znakiem królewskiej godności Chrystusa, zwycięstwa na śmiercią, które przychodzi do nas przez krzyż.

Pierwsza część wielkopiątkowej celebracji to liturgia słowa. Centralne miejsce w niej zajmuje opis Męki Chrystusa według św. Jana. Podczas proklamacji Męki Pańskiej, po słowach mówiących o śmierci Pana Jezusa, wszyscy wierzący przyklękają i zachowują przez chwilę święte milczenie. Ten gest przypomina, że Męka Pańska poprzez liturgię nie tylko jest przypominana, ale przede wszystkim uobecniana. Chrystus tu i teraz ofiaruje się za nas. Zwieńczeniem liturgii słowa jest uroczysta modlitwa powszechna, w której modlimy się za Kościół, Ojca Świętego, za wszystkie stany Kościoła, przygotowujących się do chrztu, żydów, o jedność chrześcijan, za niewierzących w Boga i Chrystusa, za rządzących i wszystkich strapionych i cierpiących.

Punktem kulminacyjnym wielkopiątkowej liturgii jest adoracja Krzyża. Oddajemy cześć „drzewu Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Adorujemy Chrystusa, który „do końca nas umiłował”. Od liturgii Wielkiego Piątku aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę przed krzyżem przyklękamy tak jak przed Najświętszym Sakramentem.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wierni mogą jednak przyjąć Komunię Świętą, Ciało Chrystusa, owoc Męki Pańskiej. To dzięki ofierze krzyżowej otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie.

Ostatnią celebracją jest procesja do Bożego Grobu. Towarzyszy jej piękna pieśń o Męce Pańskiej „Odszedł Pasterz od nas”. Modlimy się przy grobie, który jest wypełniony wszechogarniającą miłością Pana Jezusa.

Liturgię na Cześć Męki Pańskiej w naszej świątyni rozpoczniemy o godzinie 18.00. Po zakończonej liturgii możliwość modlitwy przy Bożym Grobie do godziny 22.00. Od godziny 20 do 21 adorację poprowadzi młodzież. Zapraszamy do modlitwy.„Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Nowy ołtarz i ambona!

W środę zostały ukończone prace przy nowym ołtarzu i ambonie. Zostały również zamontowane dwa nowe konfesjonały. Módlmy się o dobre przygotowanie naszej parafii do konsekracji!

Pięknieje nasz kościół z dnia na dzień…

PIELGRZYMKA PO RELIKWIE ŚW. FAUSTYNY

W dniu 29 marca br. delegacja naszej parafii pielgrzymowała do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św., w czasie której Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazało relikwie ex ossibus (z kości) św. Faustyny Kowalskiej dla naszej wspólnoty parafialnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki, a pozostałym parafianom, którzy nie mogli wziąć udziału w tym historycznym wydarzeniu dziękujemy za modlitwę i duchowe towarzyszenie.

Uroczysta instalacja relikwii będzie miała miejsce podczas Konsekracji naszej świątyni w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (3 kwietnia) o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy całą parafię!

Ekstremalna Droga Krzyżowa Radymno-Kalwaria Pacławska 20-21 marca 2015

W dniu 20 marca 2015 r. odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa z Radymna do Kalwarii Pacławskiej.
Wyjście z Kościoła NSPJ w Radymnie nastąpi w dniu 20 marca br. po Mszy Św., która zostanie doprawiona o godz. 20:00.
W tegorocznej EDK przygotowano 2 trasy o różnym stopniu trudności.
Trasa o długości 28 km do Przemyśla oraz trasa o długości 50 km do Kalwarii Pacławskiej.
Na trasie nie ma miejscowości w których można by skorzystać z transportu lub schronienia w nocy dlatego niezbędne jest zapewnienie sobie wsparcia na okoliczność przerwania drogi.
PROSIMY O ROZWAŻNE DECYZJE W SPRAWIE UCZESTNICTWA W ZALEŻNOŚCI OD INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI FIZYCZNYCH.
Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisów są dostępne na stronie internetowej naszej parafii: www.radymno-parafia.pl/edk.

Strony