Wydarzenia

Triduum przed wspomnieniem św. Stanisława Kostki

Od czwartku przeżywamy triduum przed wspomnieniem liturgicznym  św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Przez te dni chcemy szczególnie polecać młode pokolenie naszej parafii. Chcemy prosić  o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, o gorliwość w zdobywaniu wiedzy, oraz o nieustanne pragnienie służby Bogu i ludziom na wzór św. Stanisława. W radosnym przeżywaniu tych szczególnych dni pomaga nam młodzież, która czynnie zaangażowana jest w liturgię. Dziękujemy za ich trud i poświęcenie, a wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy  w intencji dzieci i młodzieży.

Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

W dniu 5 września br. Mszą świętą o godz. 18 rozpoczęło się spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które w tym roku katechetycznym po raz pierwszy przystąpią do sakramentu Komunii świętej.

 

Rodzice wzięli udział w spotkaniu, które najpierw prowadził ks. prał. Czesław Jaworski. Zwrócił on uwagę na potrzebę przekazywania wiary przez rodziców dla swoich dzieci poprzez modlitwę i osobiste spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Drugą część spotkania poprowadził ks. Krzysztof, który zaprosił rodziców do ofiarowania w intencji swoich dzieci 5 pierwszych sobót miesiąca. Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z istotą tego nabożeństwa: http://www.duchprawdy.com/nabozenstwo_pieciu_pierwszych_sobot_miesiaca.htm

Informujemy rodziców, że następne spotkanie odbędzie się w 1. sobotę października (1 X ). Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na Mszę świętą wieczorną,a po niej na spotkanie do budynku parafialnego.

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

26 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość NMP Częstochowskiej– nasz odpust parafialny. Uroczystościom przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prał. dr hab. Dariusz Dziadosz- rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Zapraszamy do obejrzenia galerii z powyższych uroczystości.

Odpust parafialny

W piątek, 3 czerwca br. nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Jan Szeląg.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć uroczystości.

Rekolekcje oazowe

W dniach 20 – 22 maja 2016r. odbyły się w naszym Domu Parafialnym pierwsze rekolekcje, w których brało udział 43 osoby z Radymna i okolic. Inicjatorem był ks. Krzysztof Szyndler – nasz moderator, który zatroszczył się aby niczego nam nie zabrakło. Tematem przewodnim były rozważania ,,O Miłosiernym Ojcu” Prowadził je ks. Artur Drozd, wikariusz z Jarosławskiej Kolegiaty. Ubogacająca nasze rekolekcje była obecność Michała Grzywny z Tryńczy, który w sposób niemy podzielił się tym, jak odnalazł Boga podczas swojej choroby. Michał przez swoją chorobę nie wypowiedział do nas ani słowa ale pisał nam na laptopie o historii swojej choroby i relacji do Pana Boga.

Ważnym wydarzeniem podczas rekolekcji było przejście przez Furtkę Miłosierdzia, gdzie można było dotknąć wody święconej odnawiając swój chrzest i przeżywając jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

Dziękujemy Panu Bogu, że w Roku Miłosierdzia podarował nam ten czas na refleksję modlitwę i na nawrócenie. Tu uświadomiliśmy sobie jak bardzo jest dla nas Miłosierny i jak nas kocha.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Szyndlerowi za zorganizowanie tych rekolekcji, za Furtkę Miłosierdzia i za radosną atmosferę podczas rekolekcji.

Dziękujemy Ks. Arturowi Drozdowi za piękne konferencje o Ojcu miłosiernym.

Dziękujemy naszym paniom kucharkom za wspaniałe posiłki.

Na koniec dziękujemy Ks. Proboszczowi Czesławowi Jaworskiemu, gospodarzowi tego miejsca za otwarty dom i cierpliwość dla nas.

Niech Pan Jezus Miłosierny obdarza wszystkich swoimi łaskami , którzy przyczynili się do tego abyśmy mogli przeżyć te rekolekcje.

Z serca dziękujemy:

Młodzież Oazowa

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Niedziela, 15 maja, dla grupy 29 uczniów klasy III Szkoły Podstawowej na zawsze pozostanie dniem wielkiego święta. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Mszy Świętej o godzinie 11.30 po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej.

W tym wyjątkowym dniu wraz z dziećmi i ich rodzicami modlili się ich chrzestni, rodziny, a także parafianie.

Święty Jan Paweł II uważał, że dzień Pierwszej Komunii Świętej „wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu”. A zatem módlmy się za wszystkie dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Eucharystię do swojego serca, by dochowały wierności Panu Jezusowi.

Chór

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas Mszy Świętej z udzieleniem święceń diakonatu zainaugurował swoją działalność chór. Zapraszamy wszystkich obdarzonych talentem muzycznym do włączenia się w działalność tego zespołu.  Szczególnie mile są widziane głosy męskie (tenor, bas).

Najbliższa próba w środę, 11 maja po Mszy Świętej o godzinie 18.00.

Święty Augustyn powiedział: „kto śpiewa ten dwa razy się modli„.

ŚWIĘCENIA DIAKONATU

Niedziela, 8 maja 2016 roku, na trwałe wpisze się w historię naszej parafii. Przez posługę Metropolity Przemyskiego Ks. Abp Adama Szala pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjęło w naszym kościele święcenia diakonatu.

W naszym kościele święcenia diakonatu przyjęli następujący klerycy:

  • Wojciech Janusz z parafii Małkowice
  • Paweł Wołoszyn z parafii Bolestraszyce
  • Radosław Zawałeń z parafii Grochowce
  • Jakub Zborowski z parafii NSPJ w Radymnie
  • Michał Zebzda z parafii Sarzyna.

Nowych diakonów otoczmy naszą modlitwą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Święcenia diakonatu

W najbliższą niedzielę, tj. 8 maja 2016 roku, nasza wspólnota parafialna będzie przeżywać niezwykłą uroczystość. Na Mszy Świętej o godzinie 11.30 Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski udzieli święceń diakonatu 5 alumnom naszego Seminarium.

W naszym kościele święcenia diakonatu przyjmą następujący klerycy:

  • Wojciech Janusz z parafii Małkowice
  • Paweł Wołoszyn z parafii Bolestraszyce
  • Radosław Zawałeń z parafii Grochowce
  • Jakub Zborowski z parafii NSPJ w Radymnie
  • Michał Zebzda z parafii Sarzyna.

Kim jest Diakon we wspólnocie Kościoła katolickiego?

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter – czyli „zwykły ksiądz” – oraz biskup). W Kościele istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie kapłan oznacza jedynie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów.

W Kościele zarówno dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat), jak i stopień służby (diakonat), są udzielane przez sakrament święceń. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia następnego stopnia święceń (czyli prezbiteratu). Diakoni mają rozmaite zadania, m.in: asystowanie biskupowi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przepowiadanie słowa Bożego, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszonym podczas odprawianej liturgii – zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.

Urząd diakona swą historią sięga początków chrześcijaństwa. Dzieje Apostolskie opowiadają o wyborze przez apostołów pierwszych diakonów. Według opisu św. Łukasza, apostołowie wybrali „siedmiu mężów cieszących się dobrą sławą”, którym powierzono zadanie rozdzielania jałmużny wśród wdów (Dz 6,1-6). Święty Paweł Apostoł, zarówno w liście do Filipian, gdzie pozdrawia nie tylko biskupów, ale również i diakonów (por. Flp 1,1), jak i w liście do Tymoteusza, w którym omawia przymioty i cnoty, wymagane do godnego sprawowania przez nich posługi diakońskiej (por. 1Tm 3,8-13), wskazuje na powagę posługi diakonów i na ich wsparcie posługi apostolskiej. Dlatego święcenia diakonatu już od prastarych czasów apostolskich miały w tradycji i praktyce Kościoła należne sobie miejsce. Starożytni pisarze kościelni, podkreślając godność diakonów, akcentują jednocześnie przymioty ducha i charakteru, wymagane do sprawowania tej posługi, a mianowicie wierność względem Chrystusa, nieskazitelność życia, posłuszeństwo biskupowi. Sobór Watykański II przypomniał, że diakoni mają szczególny udział w kapłańskiej misji Chrystusa. Są tak jak On sługami, a więc przysługuje im w Kościele zaszczytne miejsce. Sobór uczy, że diakoni są uczestnikami posłannictwa i łaski Najwyższego Kapłana (KK 41).

Ponadto Sobór Watykański II – po ponad tysiącu latach nieobecności – przywrócił posługę diakonatu stałego, a więc nie będącego jedynie etapem przygotowania do święceń kapłańskich. Diakonatu tego można udzielać mężczyznom, w tym również żonatym, żyjącym w sposób dojrzały i chrześcijański. W Polsce diakonat stały właściwie nie istnieje. W czerwcu 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała o wprowadzeniu go także w naszym kraju. Obecnie wyświęcono kilku pierwszych diakonów stałych.

Nowych diakonów otoczmy naszą modlitwą, aby dobrze wypełniali swoją posługę. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej – Wychowawczyni Powołań Kapłańskich towarzyszy im w służbie Kościołowi.

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Przypominamy, że w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym, a zatem o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00.

Po Mszy Świętej o 16.00 nabożeństwo majowe i modlitwy o urodzaje.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Strony