Wydarzenia

Adoracja Krzyża SMAP

W 3. niedzielę adwentu przeżywaliśmy w naszej świątyni adorację krzyża Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie przy Krzyżu było okazją do uwielbienia i dziękczynienia Chrystusowi za dzieło zbawienia, ale także okazją do modlitwy w intencji przygotowań i samej celebracji SMAP-u. Rozważania i oprawę muzyczną przygotwała młodzież naszej parafii, której dziękujemy za zaangażowanie. Dziękujemy także tym parafianom, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli na wspólną modlitwę. Jednocześnie zapraszamy już dziś na kolejne adoracje, które duchowo będą przygotowywały nas do przeżycia Spotkania Młodych w naszym mieście i okolicach.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Na zaproszenie naszych duszpasterzy, Diakonii charytatywnej i Szkolnego Koła Caritas, 6 grudnia przybył do naszej parafii Św. Mikołaj. Dzieci i młodzież przywiatły Świętego z wielką radością, w zamian każdy z nich otrzymał od Mikołaja piękny upominek. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania tak pięknego spotkania, a św. Mikołaja zpraszamy do naszej wspólnoty już za niecały rok...

Msza święta za zmarłych kapłanów z udziałem księży z dekanatu

W środę 8 listopada w Kaplicy naszego Domu Parafialnego odbyła się Msza święta sprawowana w intencji zmarłych kapłanów. Mszy świętej przewodniczył ks. Dziekan Czesław Jaworski a koncelebrowali kapłani z naszego dekanatu. Zapraszmy do galerii zdjęć z tego wydarzenia...

Kolejne spotkanie organizacyjne SMAP w Radymnie

We wtorek 7 listopada obyło się kolejne spotkanie organizacyjne Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w dniach od 23 do 25 marca odędzie się w Radymnie i okolicach. W spotkaniu wziął udział ks. abp Adam Szal, a także na zaprosznie ks. Proboszcza wielu gości duchownych i świeckich, którzy pomogą w sprawnym zorganizowaniu i przeżyciu Spotkania Młodych. Zapraszamy  do duchowego wsparcia tego ważnego wydarzenia wiary, który jak ufamy przybliży wielu młodych do Boga i Kościoła....    

Poświęcenie Kaplicy i Dzień Skupienia Księży Neoprezbiterów

Piątek 20 października 2017 r. był kolejnym z ważnych dni dla życia duchowego naszej parafii. W dniu tym Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal dokonał poświęcenia Kaplicy w Domu Parafialnym. Kaplica ta może być miejscem spotkania z Jezusem dzieci i młodzieży Świetlicy, Oazy, uczestników „Przyjaznego Domu”, Środowiskowego Domu Samopomocy i innych Wspólnot. 

Rozpoczynając uroczysty akt poświęcenia Ks. Abp Adam wyraził wdzięczność, za to że udało się stworzyć miejsce, które przybywającym do naszego Domu będzie służyło jako „miejsce wyciszenia i modlitwy”. Po uroczystym poświęceniu wody, ołtarza, krzyża, tabernakulum, figur i ścian kaplicy Ks. Arcybiskup odmówił modlitwę Anioł Pański, po czym ks. Proboszcz udał się do kościoła, aby w obecności Arcypasterza i Księży Neoprezbiterów umieścić przyniesiony Najświętszy Sakrament w nowo poświęconej Kaplicy.

Poświęcenie Kaplicy rozpoczęło dwudniowe formacyjne spotkanie księży Neoprezbiterów, w ramach comiesięcznych dni skupienia.  Spotkaniu przewodniczył Ks. Abp Adam Szal.

Po wspólnej kolacji Ks. Abp Adam zaprosił wszystkich do sali konferencyjnej na projekcję filmu dotyczącego miejscowości Oziornoje w Kazachstanie, słynącej z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, zwanej także „Maryją Karmiącą Rybami”. Tytuł ten nawiązuje do cudownie powstałego jeziora z ogromną ilością ryb. Cud ten miał miejsce w 1941 r. i jak wspominają świadkowie tamtych wydarzeń był odpowiedzią Maryi na żarliwie zanoszoną wspólną modlitwę różańcową przez mieszkańców doznających wówczas ubóstwa i głodu.

Pierwszy dzień zakończyła Adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa uczestników przeżywanego dnia skupienia.

W sobotę, w drugim dniu spotkania Neoprezbiterzy odprawili rozmyślanie, wspólną modlitwę brewiarzową – Jutrznię, w naszej kaplicy. A po śniadaniu uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym prowadzonym przez Ks. Dra Jana Szeląga.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i ludziom, że bezpośrednia bliskość z Jezusem Eucharystycznym, jak mówił w czasie poświęcenia
ks. Abp Adam, stanie się niezwykłą okazją do pogłębienia i umocnienia relacji z Bogiem. Wyrażamy szczególną wdzięczność
Ks. Metropolicie Arcybiskupowi Adamowi Szalowi za pozwolenie na otwarcie Kapicy i dokonane przez Niego jej poświęcenie.

Dziękujemy także tym, którzy uczynili wiele i to bezinteresownie, by ta kaplica mogła powstać. Panu Józefowi Gołębiowi za wystrój prezbiterium. Panu Andrzejowi Łozińskiemu za wykonane prace elektryczne i Panu Janowi Dubielowi za postument pod tabernakulum. Bóg zapłać im za ofiarność dla naszej parafii.  [..]     

Pierwsze kroki w kierunku Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie

W ostatnią niedzielę 8. października przeżywaliśmy w Kościele XVII Dzień Papieski pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją". Jak co roku młodzież Archidiecezji udaje się w tym dniu do Archikatedry by pod przewodnictwem Biskupa zainaugurować nowy rok pracy formacyjnej. Rok szczególny nie tylko dla młodzieży ale dla całej naszej parafii, miasta Radymna i sąsiednich parafii, które wspólnie organizować będą Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Przeszliśmy już dwa ważne kroki w kierunku SMAP-u w Radymnie. Pierwszy z nich miał miesjce  11 września. W tym dniu gościliśmy w naszej Parafii ks. abpa Adama Szala, który przewodniczył pierwszemu spotkaniu organizacyjnemu. Drugi ważny krok odbył się w ostatnią niedzielę w czasie wspomnianej już pielgrzymki młodzieży do Archikatedry. Młodzież z Radymna przyjęła od młodych z Ustrzyk Dolnych (ubiegłorocznych gospodarzy) szczególny znak Krzyż Spotkania Młodych. Zparaszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tych dwóch wydarzeń... Foto: przemyska.pl, oraz zbiory własne.

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

W sobotę 26 sierpnia przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej nasz odpust. Kaznodzieją odpustowym był Ojciec duchowny naszego przemyskiego Seminarium ks. dr. Tomasz Picur. Zapraszamy do galerii zdjęć z tych uroczystości....

Strony