Nowi MINISTRANCI i LEKTORZY w naszej Parafii

W dniu 7 kwietnia 2019 roku nasza wspólnota parafialna mogła cieszyć się niezwykłym wydarzeniem. Po przeszło rocznym przygotowaniu zostali przyjęci przez ks. Proboszcza nowi ministranci i lektorzy. Uroczystość przyjęcia miała miejsce podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. Wybrani kandydaci złożyli swoje deklaracje pełnienia posługi ministranckiej i lektorskiej wobec Boga i wspólnoty parafialnej. Do grona ministrantów zostało włączonych 6 chłopców, zaś lektorem zostało ustanowionych 5 młodzieńców. Nowym ministrantom i lektorom życzymy wiele wytrwałości i prosimy o modlitwę w ich intencji.