Poświęcenie Kaplicy i Dzień Skupienia Księży Neoprezbiterów

Piątek 20 października 2017 r. był kolejnym z ważnych dni dla życia duchowego naszej parafii. W dniu tym Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Adam Szal dokonał poświęcenia Kaplicy w Domu Parafialnym. Kaplica ta może być miejscem spotkania z Jezusem dzieci i młodzieży Świetlicy, Oazy, uczestników „Przyjaznego Domu”, Środowiskowego Domu Samopomocy i innych Wspólnot. 

Rozpoczynając uroczysty akt poświęcenia Ks. Abp Adam wyraził wdzięczność, za to że udało się stworzyć miejsce, które przybywającym do naszego Domu będzie służyło jako „miejsce wyciszenia i modlitwy”. Po uroczystym poświęceniu wody, ołtarza, krzyża, tabernakulum, figur i ścian kaplicy Ks. Arcybiskup odmówił modlitwę Anioł Pański, po czym ks. Proboszcz udał się do kościoła, aby w obecności Arcypasterza i Księży Neoprezbiterów umieścić przyniesiony Najświętszy Sakrament w nowo poświęconej Kaplicy.

Poświęcenie Kaplicy rozpoczęło dwudniowe formacyjne spotkanie księży Neoprezbiterów, w ramach comiesięcznych dni skupienia.  Spotkaniu przewodniczył Ks. Abp Adam Szal.

Po wspólnej kolacji Ks. Abp Adam zaprosił wszystkich do sali konferencyjnej na projekcję filmu dotyczącego miejscowości Oziornoje w Kazachstanie, słynącej z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, zwanej także „Maryją Karmiącą Rybami”. Tytuł ten nawiązuje do cudownie powstałego jeziora z ogromną ilością ryb. Cud ten miał miejsce w 1941 r. i jak wspominają świadkowie tamtych wydarzeń był odpowiedzią Maryi na żarliwie zanoszoną wspólną modlitwę różańcową przez mieszkańców doznających wówczas ubóstwa i głodu.

Pierwszy dzień zakończyła Adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa uczestników przeżywanego dnia skupienia.

W sobotę, w drugim dniu spotkania Neoprezbiterzy odprawili rozmyślanie, wspólną modlitwę brewiarzową – Jutrznię, w naszej kaplicy. A po śniadaniu uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym prowadzonym przez Ks. Dra Jana Szeląga.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i ludziom, że bezpośrednia bliskość z Jezusem Eucharystycznym, jak mówił w czasie poświęcenia
ks. Abp Adam, stanie się niezwykłą okazją do pogłębienia i umocnienia relacji z Bogiem. Wyrażamy szczególną wdzięczność
Ks. Metropolicie Arcybiskupowi Adamowi Szalowi za pozwolenie na otwarcie Kapicy i dokonane przez Niego jej poświęcenie.

Dziękujemy także tym, którzy uczynili wiele i to bezinteresownie, by ta kaplica mogła powstać. Panu Józefowi Gołębiowi za wystrój prezbiterium. Panu Andrzejowi Łozińskiemu za wykonane prace elektryczne i Panu Janowi Dubielowi za postument pod tabernakulum. Bóg zapłać im za ofiarność dla naszej parafii.  [..]