INTENCJE MSZY ŚW. 03 - 10/09/2017

03/09/2017 XXII Niedziela Zwykła

08:00

Za Parafian;   10:00 Msze św. gregoriańskie za + JANINĘ Dłuhań

11:30

Za rejon I i II; 16:00 O zdrowie i bł. Boże dla członków róży oraz o życie wieczne dla zmarłej - Róża Józefy Sosnowskiej

04/09/2017 Poniedziałek

06:30

1. O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla FABIANA w 1 rocznicę urodzin; 2. Msze św. gregoriańskie za + JANINĘ Dłuhań

18:00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego, opiekę i zdrowie dla Małgorzaty, Marcina, Oliwii oraz całej rodziny;  2. Za + MARIĘ Woźniak – (rodzina Walickich)

05/09/2017 Wtorek

06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JANINĘ Dłuhań;  2. Za + GENOWEFĘ i KAZIMIERZA Terleckich

18:00

1. O Boże bł. dla żyjących i o życie wieczne dla zmarłych sióstr z Róży Doroty Michalewskiej; 2. Za + BARBARĘ Nowak – (pracownicy i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej)

06/09/2017 Środa

06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFA Lewandowskiego; 2. Za + JANA Tancera – (Teresa Luft)

18:00

1. Dziękczynna za 30 lat ślubu HALINY i KRZYSZTOFA z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej; 2. Za ++ HELENĘ, TADEUSZA i STANISŁAWA Zdzioch

07/09/2017 Czwartek

06:30

1. O zdrowie i Boże bł. dla ALEKSANDRY Muszak; 2. Msze św. greg. za + JÓZEFA Lewandowskiego

18:00

1. Za + BARBARĘ Nowak – (B. Krzyżanowska i D. Uberman); 2. Za + JULIANA w 11 rocz. śmierci

08/09/2017 Piątek

06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFA Lewandowskiego; 2. Za + BARBARĘ Nowak – (sąsiedzi); 3. Za ++ ANNĘ i ANDRZEJA

18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla MARII

09/09/2017 Sobota

06:30

Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFA Lewandowskiego

18:00

1. Dziękczynna za 87 lat życia z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata; 2. Za + WIESŁAWA Rabczaka – (koledzy);

3. Za ++ ANNĘ i STANISŁAWA w 20 rocznicę śmierci

10/09/2017 XXIII Niedziela Zwykła

08:00

Za Parafian;       10:00 Dziękczynna za rok działalności Parafialnego chóru „Sursum corda” z prośbą o dalsze Boże bł. dla ks. Łukasza i wszystkich chórzystów

11:30

Za rejon III i IV;  16:00 Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFA Lewandowskiego