Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /var/www/radymno-parafia.pl/doc/includes/menu.inc).

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na zadanie pn” „ Dom Dziennego Pobytu w Radymnie”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a informuje:

1. W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Część I – dostawa sprzętu elektronicznego

Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów – cena netto 23 408,13 zł , brutto 28 792,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne oraz zaoferowana cena jest najkorzystniejsza. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-12-23.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba otrzymanych punktów

2

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

26 016,26 zł

32 000,00 zł

89,97 pkt

3

Biuro Kosztorysowo Handlowe MATEO Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 Polanów

24 065,05 zł

29 600,00 zł

97,27 pkt

4

Quatro Computers Maciej Zachara

ul. Matejki 2

35-064 Rzeszów

23 408,13 zł

28 792,00 zł

100 pkt

 

Część II – dostawa mebli

Firma Handlowa DOMEX Wiesław Maga, ul. Pruchnicka 11, 37-500 Jarosław – cena netto 15 317,07 zł , brutto 18 840,00,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne oraz zaoferowana cena jest najkorzystniejsza. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-12-23.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba otrzymanych punktów

1

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

34 224,00 zł

42 095,52 zł

44,75 pkt

2

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

16 097,56 zł

19 800,00 zł

95,15 pkt

3

Biuro Kosztorysowo Handlowe MATEO Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 Polanów

25 560,98 zł

31 440,00 zł

59,92 pkt

5

Firma Handlowa DOMEX Wiesław Maga

ul. Pruchnicka 11

37-500 Jarosław

15 317,07 zł

18 840,00 zł

100 pkt

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Zamawiający informuje, że do procedury wyboru najkorzystniejszej oferty nie były stosowane przepisy ust. PZP. Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy PZP - postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ust. PZP oraz zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielania zamówień ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”.

5. Zadanie planowane do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna – Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ks. Czesław Jaworski
Proboszcz Parafii
(kierownik zamawiającego)