Zaproszenie do złożenia oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych – Dom Dziennego Pobytu w Radymnie”.