Duszpasterze

Ks. proboszcz Kazimierz Piwowar
Ks. Krzysztof Szyndler
Ks. Szczepan Semenowicz
Ks. Paweł Franus