Duszpasterze

Ks. proboszcz Czesław Jaworski
Ks. Krzysztof Szyndler
Ks. Łukasz Kramarz
Ks. Jakub Fejkiel