Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /var/www/radymno-parafia.pl/doc/includes/menu.inc).

Przyjazny Dom I

O projekcie:

 

Projekt pt. Przyjazny Dom

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0027/16-00

 

W okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2018r.   Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie realizuje projekt pt. Przyjazny Dom współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, intelektualnej, fizycznej osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki w domu opieki dziennej (DOD) w Radymnie (powiat jarosławski) w okresie do 31.12.2018 roku.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.05.2017 r. – 31.12.2018 r.

Całkowity budżet projektu

1 104 060,00 zł

Dofinasowanie

1 048 857,00 zł

Wkład własny

55 203,00 zł

Beneficjenci

Osoby niesamodzielne, które wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i będące (w rozumieniu KC) mieszkańcami pow. jarosławskiego (woj. podkarpackie).

Formy wsparcia

Organizacja opieki dziennej dla Uczestników Projektu

 

 

 

Rekrutacja:

 

Rekrutacja do projektu pt. Przyjazny Dom

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. Przyjazny Dom  nr umowy RPPK.08.03.00-18-0027/16-00

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Beneficjentami mogą być Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu jarosławskiego w wojewódzkie podkarpackim.

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z całodziennych usług opiekuńczych w tym: usługi specjalistyczne, aktywizacja w sferze intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pt. Przyjazny Dom zachęcamy do złożenia Formularza Zgłoszeniowego do 31 maja 2017r.

Więcej informacji pod numerem telefonu : 16 628 10 59

 

Trwałość projektu

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Radymnie

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu jarosławskiego.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 628 10 59.

 

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • zamieszkują (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie powiatu jarosławskiego
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o wsparcie wymaga pomocy innych osób;