Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA znajduje się w budynku świetlicy przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 1A.

Czynna we wtorki, czwartki i soboty bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej:

Nieczynna w I czwartek i I sobotę miesiąca oraz w święta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

CHRZEST ŚWIĘTY

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. (Mk 16,15-16)

Sakrament chrztu jest udzielany w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.00 i w sobotę poprzedzającą o godz. 10.00. Odpowiednio wcześniej do kancelarii należy przynieść:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Akt małżeństwa (w przypadku braku ślubu kościelnego akt zawarcia związku cywilnego)

2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Nauki przed Chrztem:

Nauki przed chrztem odbywają się w czwartek przed trzecią niedzielą miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w kościele, w którym ma się odbyć chrzest.

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

– niewierzący czy osoby innej wiary,

– osoby niepraktykujące,

– żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego,

– prowadzący gorszący tryb życia.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! (Mk 10,6-9)

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i katechezach przedślubnych

4. Świadectwa z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważne 3 miesiące przed ślubem) lub akt ślubu (jeśli został wcześniej zawarty związek cywilny)

6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

7. Dane świadków (imiona i nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania)

Należy umówić się z duszpasterzem na spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin poza godzinami kancelarii. Katechezy przedślubne odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca w budynku świetlicy parafialnej (ul. Wyszyńskiego 1a) o godzinie 17.00.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5,14-15)

 

Odwiedziny chorych odbywają się w I piątki miesiąca. W nagłych przypadkach prosimy zgłaszać o dowolnej porze. Należy wówczas określić stan zdrowia chorego (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

na stole: kropidło, woda święcona i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.

 

 

POGRZEB KATOLICKI

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

 

Śmierć bliskiej osoby można zgłaszać poza godzinami otwarcia kancelarii. Należy wtedy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.