KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Wilno, Piątek 13 września 1935 r.

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego.

 

(…) W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą.

(…) Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która słusznie się należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam, jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący:  najpierw, odmówisz jedno OJCZE NASZ i ZDROWAŚ MARYJO i WIERZĘ W BOGA, następnie na paciorkach OJCZE NASZ mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach ZDROWAŚ MARYJO będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem” (Dz. 474-476).

„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (…) Zapisz te słowa, córko moja, mów o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła” (Dz. 848).

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą  podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

 

Fragmenty z „Dzienniczka” św. Faustyny

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN, A TAKŻE MIESZKAŃCÓW RADYMNA NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ O GODZINIE 11.30, PODCZAS KTÓREJ KS. ABP JÓZEF MICHALIK DOKONA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Pielgrzymka

W dniu 29 marca 2016 roku miała miejsce pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach. Podczas uroczystej Mszy św. Siostra Ignacja ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazała dla naszej wspólnoty parafialnej relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Są to relikwie I stopnia – ex ossibus (z kości). We Mszy św. uczestniczyła nasza rodaczka siostra Lucylla.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3 kwietnia 2016 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  1. Dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia UROCZYSTOŚĆ KONSEKARCJI NASZEGO KOŚCIOŁA. Zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 11.30.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.30 i zmiany tajemnic różańcowych. O godz. 16.00 Msza św.

Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Składka po Mszach św. do puszek na Caritas.

  1. W poniedziałek obchodzimy liturgiczną Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Na balaskach wyłożone teksty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie jutro podczas wieczornej Mszy św.
  2. W czwartek pierwszy czwartek miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
  3. W czwartek spotkanie Akcji Katolickiej.
  4. Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00 blok nr 19 mieszkania 1 – 20.
  5. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych
    i Rolniczych zaprasza do obejrzenia wystawy pt. „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczy-źnie po 1944 roku”.

Wystawa otwarta w budynku szkoły ul. Złota Góra dzisiaj
w godz. 13.00 – 15.00.

 

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO I FIGURA ŚW.JANA PAWŁA II

Dziś w naszym kościele zostały umieszczone obraz Jezusa Miłosiernego, a także figura św. Jana Pawła II.

Na ścianach kościoła zostały również zamontowane Zacheuszki. Są to miejsca w których zostanie namaszczony kościół. Nazwa pochodzi od biblijnego imienia Zacheusz – zwierzchnika celników, który przyjął Pana Jezusa w swoim domu.

Zapraszamy wszystkich Parafian, a także mieszkańców naszego miasta na uroczystość konsekracji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

WIZERUNEK DUCHA ŚWIĘTEGO

Dziś na sklepieniu prezbiterium został umieszczony wizerunek Ducha Świętego.

Zapraszamy wszystkich na uroczystość konsekracji naszej świątyni. Módlmy się również o dobre przygotowanie do konsekracji.

Strony