INTENCJE MSZY ŚW. 01/05 - 08/05/2016

01/05/2016 VI Niedziela Wielkanocna

08:00

Za Parafian

10:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księży pracujących w parafii św. Wawrzyńca i NSPJ

11:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

02/05/2016 Poniedziałek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

06:30

Za + Helenę Sobala w 2 rocznicę śmierci

18:00

O pomyślne zdanie matury i dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Jakuba

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

03/05/2016 Wtorek - Uroczystość NMP Królowej Polski

08:00

Za + Marię Wowianka

10:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

11:30

Za + Jana w 2 rocznicę śmierci

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

04/05/2016 Środa

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

O pomyślne zdanie matury dla Damiana i światło Ducha Świętego w wyborze drogi życiowej

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

05/05/2016 Czwartek

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Za + Janinę Myszka - bratanica Stanisława Kosińska

06/05/2016 Piątek

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

06:30

Za + Damiana Mazura - od Elżbiety Kowaliszyn z dziećmi

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

07/05/2016 Sobota

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

O szczęśliwą operację dla Adriana

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Za + Józefa

08/05/2016 Wniebowstąpienie Pańskie

08:00

Za Parafian

10:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

11:30

Święcenia diakonatu

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1 maja 2016 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biskup Adam Szal – nowym metropolitą przemyskim

30 kwietnia br. Papież Franciszek mianował bpa Adama Szala nowym metropolitą przemyskim. Nowego Arcybiskupa otoczmy modlitwą.

W najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 w naszym kościele święcenia diakonatu 5 diakonów, wśród nich nasz parafianin Jakub Zborowski. Święceń udzieli nowy Metropolita Przemyski Abp Adam Szal. Zapraszamy parafian do udziału w tej Mszy św. i prosimy o modlitwę za diakonów.

 

 1. Dzisiaj o godz. 15.30 rozpoczęcie nabożeństw majowych
  i zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy na nabożeństwa wszystkich parafian, a szczególnie młodzież i dzieci.
  Po nabożeństwie Msza św.
 2. We wtorek, uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. tak jak w niedzielę – o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. Po Mszy św. o 16.00 nabożeństwo majowe połączone z modlitwą
  o urodzaje. W kościele pw. św. Wawrzyńca o godz. 17.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej uroczystość pod Pomnikiem.
 3. W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odpust parafialny w Ostrowie i Drohojowie.
 4. W tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje (Dni Krzyżowe). Nabożeństwa o urodzaje po wieczornej Mszy św.
 5. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
 6. Zapraszamy wszystkich parafian w czwartki i piątki na cotygodniowe nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II
  i św. Faustyny.
 7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wyjazd do chorych w piątek o godz. 8.00.
 8. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 9. Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra blok nr 11a .
 10. W zakrystii można nabyć pamiątkową Niedzielę, w której umieszczono artykuł o konsekracji naszego kościoła.
 11. Akcję Katolicką prosimy na spotkanie w czwartek.

 

Bp Adam Szal nowym metropolitą przemyskim

Biskup Adam Szal, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą przemyskim. Zastąpił on na tym stanowisku abp. Józefa Michalika, który w związku z ukończeniem 75 roku życia odchodzi na emeryturę.

 

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek:

Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Michalika z posługi arcybiskupa metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Mianował arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Adama Szala.

Warszawa, 30 kwietnia 2016 roku                                                                        Abp Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

 

Biskup Adam Szal urodził się 24 grudnia 1953 r. w Wysokiej k. Łańcuta w rodzinie Czesława i Heleny z domu Uchman. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wysokiej odbył naukę w zakresie szkoły średniej w Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej. Po egzaminie maturalnym złożonym w maju 1972 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Pierwszy rok studiów seminaryjnych został przerwany przez powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która miała miejsce w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach, w okresie od 6 grudnia 1972 r. do 14 października 1974 r.

Po ukończeniu służby wojskowej kontynuował formację seminaryjną, która została zwieńczona święceniami kapłańskimi. Udzielił mu ich 31 maja 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk w bazylice archikatedralnej w Przemyślu.

Pierwszą placówką duszpasterską była parafia Lutcza (1.06.1979 – 20.07.1982). W tym okresie, na podstawie pracy pt. „Program społeczno-polityczny „Echa Przemyskiego”, otrzymał 24 czerwca 1980 r. stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie.

W okresie od 20 lipca 1982 do 8 lipca 1984 r. był wikariuszem parafii Krosno – Fara. Stamtąd został skierowany na dalsze studia z zakresu historii Kościoła w ramach Wydziału Teologicznego KUL. Zwieńczeniem studiów była obrona pracy doktorskiej, która miała miejsce 15 maja 1990 r. Praca nosiła tytuł „Duchowieństwo diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918-1939”. W międzyczasie, w okresie od 1 lipca 1987 do 30 czerwca 1988 r. był wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku.

W dniu 1 lipca 1988 r. podjął obowiązki dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu i wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Od 20 sierpnia 1991 r. pełnił także obowiązki prefekta alumnów Seminarium, a 29 czerwca 1996 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do 22 czerwca 2001 r. W roku 1999 został włączony do grona kanoników gremialnych Kapituły Metropolitalnej pełniąc w niej od 2005 r. funkcję prepozyta. W roku 1994 wszedł do kolegium redakcyjnego „Niedzieli Przemyskiej”.

Z woli Ojca Świętego Jana Pawła II, 16 listopada 2000 został ogłoszony biskupem pomocniczym przybierając zawołanie „Gloria Tibi Trinitas” (Chwała Tobie Trójco). Metropolita przemyski abp Józef Michalik udzielił mu święceń biskupich 23 grudnia 2000 r. Współkonsekratorami byli bp Stefan Moskwa, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej i bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 2001 r. jest członkiem Komisji Misyjnej, a od 2007 r. pełni funkcję delegata KEP do spraw Ruchu Światło Życie. W latach 2008-2014 był członkiem Komisji ds. Młodzieży.

Interesuje się historią Kościoła katolickiego, szczególnie XIX i XX w. oraz problematyką dotyczącą dziejów archidiecezji przemyskiej. Od wielu lat pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i sanktuariów maryjnych na Podkarpaciu.

Księdzu Arcybiskupowi Adamowi gratulujemy nominacji, życzymy pełni darów Ducha Świętego i wstawiennictwa Matki Bożej w pasterskiej posłudze. Równocześnie zapewniamy o naszej modlitwie.

SPOTKANIE DIAKONII

29 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie diakonii naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą i nabożeństwem ku czci św. Faustyny, w czasie którego modliliśmy się również za naszego rodaka alumna Jakuba Zborowskiego, przygotowującego się do Święceń Diakonatu.

 

Po zakończonej Eucharystii w Domu Parafialnym ks. dr Jan Szeląg omówił sposoby funkcjonowania poszczególnych diakonii. Obecnie w naszej parafii działają cztery diakonie:

 • gospodarczo – ekonomiczna;
 • modlitewno – liturgiczna;
 • charytatywna;
 • ewangelizacyjna.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w diakonie, będące obrazem i urzeczywistnieniem Żywego Kościoła.

Naszą parafię polecamy Panu Bogu i wstawiennictwu naszych Świętych Patronów.

Nabożeństwa ku czci Świętych Jana Pawła II i Faustyny

„Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedyni wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie Miłosierdzie!”

 

(Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacji Świętej Siostry Faustyny, 30 VI 2000)

Od Święta Miłosierdzia Bożego, a więc dnia konsekracji naszej świątyni, cieszymy się obecnością relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny. W związku z tym zapraszamy wszystkich parafian na cotygodniowe nabożeństwa ku czci tych świętych.

 • W czwartek na nabożeństwo do św. Jana Pawła II, 15 min. przed Mszą Świętą.
 • W piątek na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny po Mszy Świętej.

W tych dniach możemy ucałować relikwie tych świętych.

Swoje osobiste prośby i podziękowania Panu Bogu za wstawiennictwem Świętych Jana Pawła II i Faustyny, które będą odczytywane podczas nabożeństw, można składać w kościele za ławkami.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Strony