Bp Adam Szal nowym metropolitą przemyskim

Biskup Adam Szal, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą przemyskim. Zastąpił on na tym stanowisku abp. Józefa Michalika, który w związku z ukończeniem 75 roku życia odchodzi na emeryturę.

 

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Ojciec Święty Franciszek:

Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Michalika z posługi arcybiskupa metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 pkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Mianował arcybiskupem metropolitą przemyskim obrządku łacińskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Adama Szala.

Warszawa, 30 kwietnia 2016 roku                                                                        Abp Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

 

Biskup Adam Szal urodził się 24 grudnia 1953 r. w Wysokiej k. Łańcuta w rodzinie Czesława i Heleny z domu Uchman. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wysokiej odbył naukę w zakresie szkoły średniej w Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej. Po egzaminie maturalnym złożonym w maju 1972 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Pierwszy rok studiów seminaryjnych został przerwany przez powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która miała miejsce w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach, w okresie od 6 grudnia 1972 r. do 14 października 1974 r.

Po ukończeniu służby wojskowej kontynuował formację seminaryjną, która została zwieńczona święceniami kapłańskimi. Udzielił mu ich 31 maja 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk w bazylice archikatedralnej w Przemyślu.

Pierwszą placówką duszpasterską była parafia Lutcza (1.06.1979 – 20.07.1982). W tym okresie, na podstawie pracy pt. „Program społeczno-polityczny „Echa Przemyskiego”, otrzymał 24 czerwca 1980 r. stopień magistra teologii na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie.

W okresie od 20 lipca 1982 do 8 lipca 1984 r. był wikariuszem parafii Krosno – Fara. Stamtąd został skierowany na dalsze studia z zakresu historii Kościoła w ramach Wydziału Teologicznego KUL. Zwieńczeniem studiów była obrona pracy doktorskiej, która miała miejsce 15 maja 1990 r. Praca nosiła tytuł „Duchowieństwo diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918-1939”. W międzyczasie, w okresie od 1 lipca 1987 do 30 czerwca 1988 r. był wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku.

W dniu 1 lipca 1988 r. podjął obowiązki dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu i wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Od 20 sierpnia 1991 r. pełnił także obowiązki prefekta alumnów Seminarium, a 29 czerwca 1996 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do 22 czerwca 2001 r. W roku 1999 został włączony do grona kanoników gremialnych Kapituły Metropolitalnej pełniąc w niej od 2005 r. funkcję prepozyta. W roku 1994 wszedł do kolegium redakcyjnego „Niedzieli Przemyskiej”.

Z woli Ojca Świętego Jana Pawła II, 16 listopada 2000 został ogłoszony biskupem pomocniczym przybierając zawołanie „Gloria Tibi Trinitas” (Chwała Tobie Trójco). Metropolita przemyski abp Józef Michalik udzielił mu święceń biskupich 23 grudnia 2000 r. Współkonsekratorami byli bp Stefan Moskwa, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej i bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 2001 r. jest członkiem Komisji Misyjnej, a od 2007 r. pełni funkcję delegata KEP do spraw Ruchu Światło Życie. W latach 2008-2014 był członkiem Komisji ds. Młodzieży.

Interesuje się historią Kościoła katolickiego, szczególnie XIX i XX w. oraz problematyką dotyczącą dziejów archidiecezji przemyskiej. Od wielu lat pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i sanktuariów maryjnych na Podkarpaciu.

Księdzu Arcybiskupowi Adamowi gratulujemy nominacji, życzymy pełni darów Ducha Świętego i wstawiennictwa Matki Bożej w pasterskiej posłudze. Równocześnie zapewniamy o naszej modlitwie.

SPOTKANIE DIAKONII

29 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie diakonii naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą i nabożeństwem ku czci św. Faustyny, w czasie którego modliliśmy się również za naszego rodaka alumna Jakuba Zborowskiego, przygotowującego się do Święceń Diakonatu.

 

Po zakończonej Eucharystii w Domu Parafialnym ks. dr Jan Szeląg omówił sposoby funkcjonowania poszczególnych diakonii. Obecnie w naszej parafii działają cztery diakonie:

 • gospodarczo – ekonomiczna;
 • modlitewno – liturgiczna;
 • charytatywna;
 • ewangelizacyjna.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w diakonie, będące obrazem i urzeczywistnieniem Żywego Kościoła.

Naszą parafię polecamy Panu Bogu i wstawiennictwu naszych Świętych Patronów.

Nabożeństwa ku czci Świętych Jana Pawła II i Faustyny

„Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedyni wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie Miłosierdzie!”

 

(Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacji Świętej Siostry Faustyny, 30 VI 2000)

Od Święta Miłosierdzia Bożego, a więc dnia konsekracji naszej świątyni, cieszymy się obecnością relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny. W związku z tym zapraszamy wszystkich parafian na cotygodniowe nabożeństwa ku czci tych świętych.

 • W czwartek na nabożeństwo do św. Jana Pawła II, 15 min. przed Mszą Świętą.
 • W piątek na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny po Mszy Świętej.

W tych dniach możemy ucałować relikwie tych świętych.

Swoje osobiste prośby i podziękowania Panu Bogu za wstawiennictwem Świętych Jana Pawła II i Faustyny, które będą odczytywane podczas nabożeństw, można składać w kościele za ławkami.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24 kwietnia 2016 V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu zawiadamia, że 8 maja 2016 r. odbędą się świecenia diakonatu w trzech parafiach archidiecezji: Krośnie (św. Wojciecha), Pruchniku i Radymnie (NSPJ). Wśród alumnów dopuszczonych do święceń znajduje się nasz parafianin – alumn Jakub Zborowski.

Gdyby ktoś z parafian lub innych osób wiedział
o jakiejkolwiek przeszkodzie do udzielenia alumnowi święceń jest obowiązany w sumieniu poinformować o tym duszpasterza parafii lub Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Przygotowanie duchowe kandydatów do święceń diakonatu, jak również ostateczną decyzję i przyszłe życie w służbie Bogu i Kościołowi polecamy Waszej modlitwie.

Od najbliższego piątku nowenna w intencji przygotowujących się do diakonatu.

 1. W poniedziałek święto św. Marka Ewangelisty.
 2. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
 3. W piątek święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
 4. Zapraszamy wszystkich parafian na cotygodniowe nabożeństwa ku czci świętych.
 • W czwartek na nabożeństwo do św. Jana Pawła II, 15 min. przed Mszą Świętą.
 • W piątek na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  i św. Faustyny, po Mszy Świętej.

W tych dniach będzie możliwość uczczenia relikwii tych świętych.

Za ławkami znajduje się skrzynka, do której można składać osobiste prośby i podziękowania Panu Bogu za wstawiennictwem Świętych Jana Pawła II i Faustyny, które będą odczytywane podczas nabożeństw.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

 1. W najbliższą niedzielę o godz. 15.30 rozpoczęcie nabożeństw majowych. Zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie młodzież i dzieci. Po nabożeństwie Msza św.
 2. Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Tysiąclecia.
 3. W zakrystii możliwość nabycia Niedzieli, w której umieszczono artykuł o konsekracji naszego kościoła.
 4. Zapraszamy Rejonowych i należących do Diakonii na spotkanie w najbliższy piątek. Rozpocznie się ono Mszą św.,
  a po Mszy św. spotkanie w Domu Parafialnym.

Prosimy Rejonowych o zabranie zaproszeń z zakrystii.

 1. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie zapraszają na Dzień Otwarty w Gimnazjum Nr 1 w Radymnie
  w dniu 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) od godziny 16:00. W programie m. in.: zwiedzanie szkoły, pokazy z fizyki
  i chemii, ciekawostki matematyczne, gry i zabawy językowe, prezentacje prac uczniów, zabawy integracyjne oraz słodki poczęstunek.

 

INTENCJE MSZY ŚW. 24/04 - 01/05/2016

24/04/2016 V Niedziela Wielkanocna

08:00

Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFĘ

10:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

11:30

Za Parafian

16:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

25/04/2016 Poniedziałek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFĘ

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

18:00

Za + Hieronima Schild w 15 rocznicę śmierci

26/04/2016 Wtorek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + JÓZEFĘ

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

18:00

Za ++ Wojciecha i Wiktorię

27/04/2016 Środa

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

06:30

Za + Krzysztofa Kuźniara

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

18:00

Za + Władysława Cichockiego w 9 rocznicę śmierci

28/04/2016 Czwartek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

06:30

Za + Janinę Myszka

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

18:00

Za + Marka

29/04/2016 Piątek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

06:30

Za + Janinę Myszka – (od rodziny Nowotarskich i Kogut)

06:30

Za ++ Jadwigę, Karola i Bazylego

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

30/04/2016 Sobota

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Brygidy i Mariusza z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny

18:00

Msze św. gregoriańskie za + KATARZYNĘ Torba

18:00

Za + Janinę Myszka – (od bratanicy Józefy Majerczak)

01/05/2016 VI Niedziela Wielkanocna

08:00

Za Parafian

10:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księży pracujących w parafii św. Wawrzyńca i NSPJ

11:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

 

Strony