Post o chlebie i wodzie w Wielki Piątek

Przemyśl, 8 kwietnia 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!

„Ogłoście post!” – tak wołał prorok Joel, będąc przekonanym i przynaglonym do tego przez samego Boga (Jl 1,14). Był to post podjęty w godzinie wielkiego zniszczenia i utrapienia, jakie towarzyszyło Narodowi Wybranemu. Prorok, pod natchnieniem Ducha Bożego, próbował skłonić ludzi do pokuty i skruchy, aby Bóg zlitował się i zesłał na nich swoje błogosławieństwo (Jl 2,14).

Niemal każdy dzień tegorocznego Wielkiego Postu skłania nas do pytań o wiarę, o ludzkie życie, o wzajemną solidarność. Pojawia się też kwestia wynagradzania za ludzkie grzechy. Tęsknimy za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Prawdopodobnie z większą wiarą i gorliwością wpatrujemy się w Krzyż Chrystusa, który jest dla nas nadzieją na ocalenie. To wspaniałe, godne pochwały postawy.

Pragnę jednak zachęcić i poprosić Diecezjan o podjęcie w Wielki Piątek postu o chlebie i wodzie, aby ofiarować ten akt jako wynagrodzenie za grzechy Trójjedynemu Bogu wraz z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa. Zachęta kierowana jest do osób, które taki post mogą podjąć i nie przyniesie to szkody ich zdrowiu.

Pamiętajmy również, że post musi wypływać z miłości. Powodem postu nie może być chęć zadośćuczynienia tradycjom, duchowa duma, czy nawet próba zmuszenia Boga, aby uczynił coś dla nas. Post musi być „postem miłości”, by przyniósł uzdrowienie współczesnej ludzkości.

Wierzę i ufam, że dzięki takiemu postanowieniu dokona się w nas:

 • wewnętrzne umocnienie i wyzwolenie z więzów słabości;
 • wyswobodzenie spod brzemion chorób, cierpień i grzechów trapiących ludzi;
 • uproszenie u Boga, by dał nam litościwe serca, gotowe służyć biednym i potrzebującym;
 • uproszenie u Boga łaski wyzwalania ludzi zniewolonych (np. nałogami, atakami złego ducha).

Podejmijmy je jako konkretną postawę wyrzeczenia, dołączoną do ufnej, pokornej modlitwy.

Przypominam jednocześnie, że wszystkich wierzących obowiązuje w tym dniu post ścisły, według zaleceń przepisów liturgicznych. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia, zaś post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18. rok życia, a nie rozpoczęli 60. Mimo tego przepisu, rodzice powinni zatroszczyć się, aby również dzieci były wprowadzane w autentycznego ducha pokuty.

Z serca błogosławię

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 5 KWIETNIA 2020 NIEDZIELA PALMOWA

NIEDZIELA PALMOWA - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle Factory

 1. Przypominamy o przestrzeganiu aktualnych zarządzeń państwowych i kościelnych dotyczących stanu epidemii, w tym o zarządzeniu naszego Ks. Arcybiskupa, w którym: zobowiązuje wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, a wszystkich wiernych prosi o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych rozporządzeń (pełny tekst na stronie diecezjalnej i na naszej stronie parafialnej).
  Nadal obowiązuje ograniczenie liczby uczestniczących w celebracjach liturgicznych, w tym także w Mszy św. niedzielnej oraz w liturgii Wielkiego Tygodnia do 5-u osób. Prosimy o przestrzeganie tego ograniczenia.   Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej została przedłużona do odwołania.
 2. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśnia, że w obecnej sytuacji, ze względu na trudności w dostępie do spowiedzi i Komunii św., nie zostaje przerwana ciągłość pobożnej praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca. To oznacza, że nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć ją o kolejny miesiąc.
 3. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. ok. 20.30 (po Liturgii) mieszkańców os. Jagiełły blok nr 17 mieszk. od 21 do 40.
 4. Dziękujemy kolejnym Różom Żywego Różańca za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu.
 5. Dziś po Mszy św. o 11.30 odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
 6. NIEDZIELĄ PALMOWĄ rozpoczynamy przeżywanie WIELKIEGO TYGODNIA. Jest to dla ludzi wierzących najświętszy czas w ciągu całego roku. Będziemy trwać przy Chrystusie, który przez Swoją Mękę, Śmierć i chwalebne ZMARTWYCHWSTANIE dokonuje naszego ZBAWIENIA.
 7. W Wielkim Tygodniu, w naszym kościele, będzie możliwość przystąpienia do SPOWIEDZI i przyjęcia KOMUNII ŚW., z zachowaniem zasad podanych tydzień temu:       
  - w poniedziałek, wtorek i środę:                                 od 15.00 do 18.00   
  - w czwartek i sobotę:        od 8.00 do 9.00 oraz           od 15.00 do 17.00   
  - w piątek:                          od 8.00 do 9.00 oraz           od 15.30 do 17.00
 8. W WIELKI  CZWARTEK rozpoczynamy ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.      
  - o godzinie 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej.  Po Mszy św. nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.           
  -  ADORACJA Pana Jezusa w TABERNAKULUM do godz. 22.00.
 9. W WIELKI  PIĄTEK przeżywamy dzień zbawczej ŚMIERCI PANA JEZUSA NA KRZYŻU.   
  - W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14-tego roku życia do śmierci, a post ilościowy od 18–tego do 60–tego. Zachęca się wiernych do postu także w Wielką Sobotę oraz do wprowadzania w ducha pokuty tych, którzy z racji młodego wieku nie są do niego jeszcze zobowiązani.   
  - ADORACJA Pana Jezusa w TABERNAKULUM i przy Bożym Grobie od  godz. 7.00  do 22.00.  
  - o godz. 15.00 – w kościele Droga Krzyżowa  i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Postarajmy się w tym samym czasie rozważać Stacje Drogi Krzyżowej w swoich domach.        
  - o godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej z przeniesieniem Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego
 10. W WIELKĄ  SOBOTĘ:            
  - od godz. 7.00  ADORACJA Pana Jezusa w BOŻYM GROBIE    
  - nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów; Ks. Arcybiskup, w wydanym zarządzeniu, prosi wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (wg wzoru podanego na załączonej kartce)       
  - o godz. 19.00 – Liturgia WIGILII PASCHALNEJ         
  - po Liturgii nie będzie już Adoracji przy Bożym Grobie
 11.  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO          
  - o godz. 6.00 – PROCESJA REZUREKCYJNA i MSZA ŚWIĘTA     
  - 10.00 i 11.30  - następne MSZE ŚWIĘTE    
  - nie będzie Mszy św. popołudniowej  
  /zasady dotyczące uczestnictwa w celebracjach NIEDZIELI WIELKANOCNEJ i następnych dni będą zależne od kolejnych rozporządzeń/
 12. PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY           
  - Msze św.: o godz.  8.0010.00  i  11.30.      
  - nie będzie Mszy św. popołudniowej
 13. W czasie Adoracji Pana Jezusa w Tabernakulum i przy Bożym Grobie również muszą być zachowane obowiązujące ograniczenia liczby osób do 5-u. Prosimy, aby nie wchodzić do kościoła, gdy będzie zbyt duża liczba osób, a także o dostosowanie czasu modlitwy do bieżącej sytuacji (zwolnienie miejsca w kościele, jeżeli będzie wielu oczekujących na wejście).

 

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu

WIELKI CZWARTEK:          

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej /po liturgii Adoracja do 22.00 – wg możliwości/

WIELKI PIĄTEK:             
 7.00 –   8.30  - Rejon VIII                   13.00 – 14.30  - Rejon IV          
 8.30 – 10.00  - Rejon VII                    14.30 – 16.00  - Rejon III         
10.00 – 11.30  - Rejon VI                       16.00 – 17.30  - Rejon II i I  
11.30 – 13.00  - Rejon V

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej  /po liturgii Adoracja do 22.00 – wg możliwości/

WIELKA SOBOTA:                  
7.00 –   8.30  - Rejon VIII                    13.00 – 14.30  - Rejon IV          
 8.30 – 10.00  - Rejon VII                     14.30 – 16.00  - Rejon III         
10.00 – 11.30  - Rejon VI                       16.00 – 17.30  - Rejon II
11.30 – 13.00  - Rejon V                         17.30 – 19.00  - Rejon I

19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej /po liturgii nie będzie już Adoracji przy Bożym Grobie/


Warto zajrzeć i posłuchać:
https://przemyska.pl/2020/04/04/ks-lukasz-jastrzebski-wielki-tydzien/

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
 W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.     

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

 Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.    

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

INTENCJE MSZY ŚW. 6 - 12/04/2020

06/04/2020 Poniedziałek
06:30
Za + FRANCISZKA Dąbrowskiego (od rodziny Milów)
06:30 Za + DANUTĘ, ZOFIĘ, JANA, ZYGMUNTA
18:00 Za + BOLESŁAWA w 15 rocz. śmierci oraz + MARIANA w 17 rocz. śmierci

07/04/2020 Wtorek
06:30
Za + ANTONIEGO Przytułę (od Stanisława Trelki z rodziną)
06:30 Za + MARIĘ, JANA, LUDWIKĘ
18:00 Za + HENRYKA Kontek

08/04/2020 Środa
06:30
Za + FRANCISZKA Dąbrowskiego (od rodziny Kraszewskich)
06:30 Dziękczynna za 90 lat życia KAZIMIERZA z prośbą o dalsze Boże błog.
18:00 Za kapłanów posługujących w naszej parafii o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej.

09/04/2020 Czwartek
18:00
Dziękczynna za dar EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA
18:00 W intencji kapłańów posługujących w naszej parafii o dary Ducha Świętego i Boże błog. w pasterskiej posłudze (od rejonu I i II)
18:00 Za ks. PROBOSZCZA z okazji imienin o Boże błog. i potrzebne łaski (od Przyjaznego Domu)

11/04/2020 Sobota
19:00
Za + ZBIGNIEWA Franus
19:00 Za kapłanów posługujących w parafii, ks. CZESŁAWA o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej
19:00 Dziękczynna za 30 lat sakramentu małżeństwa ZOFII i MICHAŁA z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski (od córek)

12/04/2020 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego
06:00
Za Parafian
10:00 Za + ZBIGNIEWA Franus
11:30 Za rejon III i IV

 

Spis próbny w Radymnie przed Narodowym Spisem Powszechnym 2021

Obraz może zawierać: 2 osoby

Od 1 do 30 kwietnia 2020 roku w gminie miejskiej Radymno przeprowadzany jest II spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Radymno jest jedną z 16 gmin w Polsce, w których odbędzie się spis próbny (po jednej gminie w każdym województwie).

Ze względu na szczególną sytuację w naszym kraju i stan epidemii, spis próbny odbędzie się drogą internetową, w formie samospisu oraz poprzez wywiad telefoniczny.

Wywiady telefoniczne będą prowadzone przez rachmistrzów telefonicznych od 8 kwietnia 2020 r.

Dla osób biorących udział w II spisie próbnym została uruchomiona specjalna infolinia: 22 279 99 99 wew. 8.

Więcej szczegółów o II spisie próbnym na portalu: spis.gov.pl

Orędzie Metropolity Przemyskiego na Święte Triduum Paschalne 2020

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Łaska i pokój od Tego który jest, który był i który przychodzi

Przemyśl, 29 marca 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!

I. Smutek i trwoga, radość i nadzieja współczesnych uczniów Chrystusa

W jednej ze swoich książek, św. Józef Sebastian Pelczar przytoczył opowiadanie – przypowieść, mówiącą o potrzebie nadziei w życiu człowieka. Otóż pewnego razu, wszystkie cnoty, pod przewodnictwem cnoty sprawiedliwości, postanowiły porzucić splamioną tyloma występkami ziemię i odlecieć do swojej ojczyzny – do nieba. Jak postanowiły, tak też uczyniły. Gdy już stanęły u bram nieba, nie chciano ich tam wpuścić, pytając, dlaczego tak szybko wróciły z ziemi. Odpowiedziały, że niemożliwym jest dłużej tam wytrzymać, bo każda cnota bywa lekceważona i prześladowana, a grzechy i zbrodnie, niczym ogromna powódź, zalewają świat. Wejdźcie zatem – powiedział odźwierny niebieski – tylko ty, cierpliwości, i ty nadziejo, wróćcie proszę na ziemię, aby biedny człowiek nie popadł w rozpacz wśród tylu pokus i cierpień. Na te słowa wróciły owe dwie cnoty na ziemię. Kontynuując swoje rozważania, św. Józef Sebastian stwierdził: „dobrze się stało, bo jakżeby słaby człowiek potrafił dźwigać krzyż życia, gdyby mu nie pomagała cierpliwość? A jakżeby sama cierpliwość wytrzymała, gdyby jej brakło nadziei? Nadzieja ta, podobna do gołębicy Noego, przynosi nam zieloną gałązkę na znak, że wody utrapień wkrótce ustąpią. Nadzieja to jakby gwiazda przyświecająca ziemskiemu wędrowcowi w całej drodze życia, a światło jej jest tak miłe, tak ożywcze, tak pocieszające, że gdyby jeden tylko promyk wniknął do piekła, natychmiast to miejsce zgrozy stałoby się rajem”. (Życie duchowe, Kraków 2003, t. 1, s. 411-412).

W tym niezwykłym momencie dziejów, który bywa nazywany wielkimi rekolekcjami wielkopostnymi, stajemy wobec konieczności postawienia sobie ważnych, życiowych pytań i szukania odpowiedzi na nie. Zastanawiamy się przede wszystkim nad sensem i celem życia, nad tym, co tak naprawdę jest w nim najważniejsze. W szczerości przed Bogiem i sobą, być może uświadamiamy sobie, że niektóre z przyjętych przez nas wartości, w oparciu o które dotychczas wznosiliśmy fundamenty naszego życia, okazały się budowaniem na piasku. Obecna sytuacja domaga się od nas osobistego rachunku sumienia, poszukiwania prawdy oraz postawy nadziei, która pozwoli przetrwać trudne doświadczenia i budować na skale ewangelicznych wskazań. Szukając źródła nadziei dla nas, żyjących w XXI wieku, trzeba podjąć refleksję nad dotychczasowym stanem wiary, która jest źródłem nadziei. Trzeba nam zapytać o obecność Boga w historii naszego życia i o zamysł Stwórcy, który w swojej Opatrzności dopuścił trudne dla nas doświadczenie zmagania się z niepewnością jutra, związaną choćby z pandemią nowego wirusa. W obliczu realnych zagrożeń, zastanówmy się nad dotychczasowymi systemami wartości, którym czasami bezwiednie i bezrefleksyjnie hołdowaliśmy w naszej codzienności. Popatrzmy wokół siebie i zechciejmy dostrzec ludzi, którzy w duchu wiary, nadziei i miłości przeżywają ten trudny czas. Z wdzięcznością i uznaniem trzeba docenić heroizm służb medycznych i mundurowych. Dziękujemy im za poczucie odpowiedzialności i wierność swoim powołaniom. Dziękujemy za wrażliwość serca wszystkim, którzy wspomagają wszelkie działania pomocowe, świadczone na rzecz chorych i potrzebujących oraz zaangażowanym w działania mające na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się epidemii. Tym samym realizujemy ogólne powołanie do tworzenia społecznej wspólnoty ludzi. Jedną z tych wspólnot jest Kościół, a więc cały Lud Boży, który uczestniczy w trosce o dobro wszystkich ludzi, zarówno to doczesne, jak i wieczne: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca, i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim” (Gaudium et spes nr 1).

Dla ludzi wierzących nie powinno być sytuacji beznadziejnych. Patrząc na aktualne wydarzenia, a jednocześnie mając na uwadze dzieje zbawienia, trzeba pamiętać o obecności wśród nas Chrystusa Pana, który jest, który był i który przychodzi.

Prawdę tę uświadamiają nam najbliższe dni, w kalendarzu liturgicznym nazywane świętym Triduum Paschalnym. Mają one przypomnieć nam tę zbawczą i wyzwalającą obecność Pana, który tak jak niegdyś przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, tak dzisiaj i nas chce przeprowadzić w duchu wiary ku nadziei, z lęku do ufności, ze śmierci do życia, z wątpliwości do zaufania, z egoizmu do heroicznej służby najbliższym.

Spróbujmy sprostać wyzwaniu stojącemu przed nami, ludźmi tęskniącymi za wspólnotowymi nabożeństwami Wielkiego Tygodnia. Zróbmy wszystko, by te dni były przeżywane z odpowiednim wewnętrznym nastawieniem, by umocniły naszą wiarę oraz były źródłem nadziei. Zapewne te święte dni będą przez nas w tym roku przeżywane w zupełnie innej scenerii niż dotychczas. Uczestnictwo w celebracji zbliżającego się Triduum za pośrednictwem przekazu radiowego, telewizyjnego czy internetowego, co zapewne będziemy czynić w duchu wiary, niech umocni w nas poczucie jedności wspólnoty Kościoła.

II. Święte Triduum Paschalne – zbawcze i wyzwalające przejście Pana

Najpierw trzeba nam uświadomić sobie, że Święte Triduum Paschalne jest zbawczym i wyzwalającym przejściem Pana. Różne są tłumaczenia etymologiczne terminu „pascha”, którym tak często się posługujemy. Najczęściej pod tym pojęciem rozumie się rzeczywistość, w której podkreśla się przejście Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej oraz wyzwalające, a tym samym zbawcze przejście Boga, który widzi uciemiężony lud i chce go wyprowadzić z niewoli do wolności. To zbawcze przejście Boga niszczy grzech oraz – przez wiarę – rodzi nadzieję w ludziach chcących za Nim podążać. Pascha roztacza zatem perspektywę wyzwolenia od grzechu, niewłaściwych przywiązań i nadmiernego hołdowania doczesności.

Chrystus, przychodząc na świat, aby wypełnić Paschę Izraela, zapowiada wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Jego Misterium Paschalne (męka, śmierć i zmartwychwstanie), które Kościół celebruje w liturgii (Sacrosanctum Concilium, nr 102), jest źródłem codziennej paschy chrześcijanina: umierania dla grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych.

Wierząc i ufając, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, spójrzmy oczyma wiary na trzy święte dni Triduum, które ugruntują lub wskrzeszą w nas postawę nadziei w to, że niebawem otrzymamy od Niego pokój serca i potrzebne łaski.

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Kiedy będziemy uczestniczyć w liturgii tego dnia, prawdopodobnie przed odbiornikami telewizyjnymi, radiowymi i internetowymi, aktem strzelistym wyrażajmy wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Przyjmujmy Komunię świętą duchową. Postarajmy się w ciszy serca wypowiadać swoją tęsknotę za Jego obecnością w naszym życiu. Pytajmy w chwili zadumy o nasze dotychczasowe uczestnictwo w niedzielnych Mszach Świętych, o gorliwość i godne przyjmowanie Komunii świętej. Niech ten dzień będzie też dla nas niecodzienną sposobnością, abyśmy wypraszali dar powołań kapłańskich i zakonnych: oby nie zabrakło młodych chłopców i dziewcząt, którzy, rozmiłowani w Chrystusie, usłyszą Jego wezwanie i pójdą za Nim, by uczestniczyć w misji szerzenia Królestwa Bożego na ziemi.

Gest umywania nóg, który z powodu epidemii nie będzie wykonywany, niech skłoni nas do pytania o czynną miłość bratnią, świadczoną na rzecz potrzebujących. W obecnej chwili, owych cichych wołań o chrześcijańską solidarność oraz gest otwartego serca i dłoni, jest wiele. Słychać echo wołania ludzi samotnych, starszych, będących w kwarantannach, a także osób tak bardzo zaangażowanych w pomoc innym: personelu medycznego, służb mundurowych, wolontariuszy. Okażmy im wyrazy solidarności i wsparcia przez modlitwę, telefon oraz – jeśli to możliwe – przez wszelkie inne inicjatywy ukazujące naszą wdzięczność i pomoc.

Pamiętajmy: Eucharystia to Sakrament Miłości! To Jezus Chrystus, obdarowujący nas łaską i pokojem!

Wielki Piątek celebrujemy Liturgię Męki Pańskiej. To dzień, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha (1 Kor 5,7). Dzień, który zawiera w sobie tajemnicę nieopisanego bólu, cierpienia i uniżenia, które przeżywał Jezus Chrystus, upodabniając się tym samym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Od tego pamiętnego wydarzenia, Krzyż stał się dla nas poświadczeniem miłości Boga aż do końca oraz źródłem nadziei, że przecież Bóg nas nie opuści. Spoglądajmy w tym dniu z wielką czcią i wiarą na krzyże zawieszone w naszych domach. Można w swoim domu rodzinnym przeprowadzić osobistą adorację Krzyża. W chwili, kiedy będziemy się łączyć duchowo z celebracjami transmitowanymi przez środki masowego przekazu, trzymajmy go w dłoni, przekażmy innym członkom rodziny, ucałujmy go z czcią. Prośmy Ukrzyżowanego Pana, aby dał nam odczuć i zrozumieć, że cierpienie nie jest kresem, lecz próbą, a Jego Krzyż nie jest przegraną, lecz dowodem miłości, rajskim drzewem życia, znakiem zbawienia, kluczem do nieba. Niech w tym dniu nie zabraknie w naszych rodzinach myśli o chorych, cierpiących, przykutych do łoża boleści. Wznośmy modlitwy do Ukrzyżowanego także w intencji ekspiacji za grzechy przeciwko Bogu i bliźniemu. Usiłujmy dostrzec w Krzyżu drogowskaz prowadzący nas do zbawienia.

Wielka Sobota to dzień, w którym wspominamy przede wszystkim zstąpienie Chrystusa do otchłani, czyli tam, gdzie ciemność śmierci ogarnęła Adama i Ewę, oczekujących – wraz z wszystkimi, którzy pomarli – światła zbawienia. Jezus pragnie zstąpić także do naszych otchłani: tam, gdzie oddaliliśmy się od Boga i gdzie oczekujemy Jego wyzwolenia. Być może już długo nie korzystaliśmy z sakramentu pokuty i trwamy w grzechu ciężkim? Może ciemnościami naszego życia są niepoukładane relacje rodzinne, złość, niezgoda? Postarajmy się o wzbudzenie żalu doskonałego, czyli płynącego z miłości do Boga; patrząc na krzyż, wyrażajmy szczerą prośbę o przebaczenie grzechów. Gdy tylko będzie to możliwe, skorzystajmy jak najszybciej ze spowiedzi sakramentalnej. Jezus pragnie przyjść jako światło prawdziwe i oświecić światłem swojej łaski mroki ludzkich, egoistycznych dążeń.

Wigilię Paschalną wsłuchujmy się w czytania liturgiczne. Być może, w obecnych czasach niepokoju, prowadzeni przez opowieść o dziejach zbawienia, z większym przekonaniem i wiarą usłyszymy i uwierzymy w Bożą miłość do człowieka. Bóg bowiem nigdy nie zostawia człowieka samego w chwilach trudnych doświadczeń i bezradności! To w tym dniu wybrzmi orędzie nadziei, wyśpiewane w hymnie Exultet i zawarte w czytaniach mszalnych. W chwili, kiedy będziemy przeżywać liturgię chrzcielną, z wiarą wspominając nasz własny chrzest, uczyńmy znak krzyża. Niech będzie to akt wyznania naszej wiary oraz radość z przynależności do Kościoła Chrystusowego.

III. Zmartwychwstał i żyje

Drodzy Diecezjanie!

Żywię głęboką nadzieję, że wspólna modlitwa podczas tegorocznych, tak niecodziennych celebracji Triduum Paschalnego, w duchowej łączności, wspieranej przez katolickie media, umocni nas na drodze do zbawienia. Jako rodzina diecezjalna łączmy się przede wszystkim przez pośrednictwo Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej. Dziękuję wszystkim za modlitwy oraz inicjatywy niosące pomoc – coraz częściej w heroiczny sposób – chorym, cierpiącym, potrzebującym i wątpiącym.

Chrystus zmartwychwstał i żyje! To najpiękniejsze orędzie i źródło nadziei. Skoro w nie wierzymy, nie jesteśmy i nie zostaniemy sami. Obyśmy jak najszybciej cieszyli się ze zwycięstwa życia, danego nam przez Boga oraz radowali owocami dobroci, świadczonej przez naszych bliźnich.

Wszechmogący, Trójjedyny Boże!
Niech każdy z nas usłyszy w sercu Twój głos:
Nie bójcie się! Jam Jest!

Zawierzając Was wszystkich Maryi, Matce Bolesnej, Matce radującej się ze Zmartwychwstania Syna, Pocieszycielce strapionych, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

Strony