INTENCJE MSZY ŚW. 27/04 - 3/05/2020

27/04/2020 Poniedziałek
06:30    Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00    Dziękczynna za 25 lat sakramentu małżeństwa DANUTY i ROMANA z prośbą o Boże błog. i opiekę dla całej rodziny
18:00    Dziękczynna za 11 lat życia KINGII z prośbą o Boże błog. i łaskę zdrowia

28/04/2020 Wtorek
06:30    Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00    Za + MARIĘ, TADEUSZA
18:00    Za + IRENĘ Skowronek

29/04/2020 Środa
06:30    Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00    W intencji Panu Bogu wiadomej
18:00    Za + TADEUSZA w 14 rocz. śmierci (od żony)

30/04/2020 Czwartek
06:30    Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00    Za + ZDZISŁAWĘ Przytułą w 11 rocz. śmierci
18:00    Dziękczynna w 8 rocz. urodzin WIKTORA z prośbą o Boże błog. dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

01/05/2020 Piątek
06:30    Za + STANISŁAWĘ Marciak
16:00    Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00    Za + MARIĘ w 9 rocz. śmierci
18:00    Za + TOMASZA Jartym (od sąsiadów z bloku nr. 18)

02/05/2020 Sobota  Uroczystość NMP Królowej Polski
08:00    Za + STANISŁAWĘ Marciak
10:00    Za + ZBIGNIEWA Franus
11:30    Za Parafian
18:00    Za + JÓZEFĘ i ROMANA Szewczyk
18:00    Za + TOMASZA Jartym (od sąsiadów z bloku nr. 18)

03/05/2020 IV Niedziela Wielkanocna
08:00    Za + STANISŁAWĘ Marciak
0:00    Za + ALICJĘ Ćwikła
10:00    Za + TOMASZA Jartym (od sąsiadów z bloku nr. 18)
11:30    Za rejon I i II
16:00    Za + ZBIGNIEWA Franus

Słowo Metropolity Przemyskiego

SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO do wiernych i kapłanów Archidiecezji Przemyskiej w związku z nowymi przepisami dotyczącymi pandemii

Przemyśl, 19 kwietnia 2020 r.

Drodzy Diecezjanie!
Czcigodni Księża, Ojcowie i Siostry zakonne!

Przeżyliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w nieco inny sposób niż dotychczas. W ostatnich dniach, w naszych sercach było wiele tęsknoty za wspólnym świętowaniem w naszych parafiach, w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół. Dziękuję Wam za podjęcie wspólnej modlitwy w rodzinach, za uczestnictwo w Eucharystii za pośrednictwem mediów oraz za praktykę Komunii św. duchowej. Wierzę, że ta forma uczestnictwa w życiu żywego Kościoła pozwoli wszystkim na nowo odkryć bogactwo darów, jakie czekają na nas w Kościele, a którymi są m.in. sakramentalna spowiedź i Komunia św. oraz wspólnota wiernych.

Ufając w Bożą Opatrzność, nadal usilnie modlimy się o ustanie pandemii i wypełnienie się woli Bożej.

Z uwagi na zmieniające się od 20 kwietnia br. przepisy, nasza nadzieja na spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii celebrowanej w naszych świątyniach czy też pragnienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej, mogą przynajmniej częściowo zostać spełnione. Wprowadzone przepisy będą miały wpływ na duszpasterskie funkcjonowanie naszych świątyń, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i zastosowanie ich w naszych wspólnotach parafialnych.

Ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzają m.in. następujące zasady:

 • Od 16 kwietnia br., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek ten dotyczy wszystkich wiernych przebywających w świątyniach (poza momentem przyjęcia Komunii św.), liturgicznej służby ołtarza oraz pracowników kościelnych. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne”.
 • Od 20 kwietnia br. zmienia się limit osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w świątyniach. W kościele, na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (dotyczy to Mszy świętej, nabożeństw i pogrzebów).

Mając na uwadze te zmiany, zachęcam wiernych, aby mimo udzielonej dyspensy, skorzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni powszednie. Dla zapewnienia dopuszczonej przepisami ilości osób na Mszy świętej, proszę kapłanów, by po ustaleniu ilości uczestników mogących brać udział w liturgii w konkretnym kościele, osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby, poinformowali o tym swoich parafian i umożliwili wszystkim chętnym uczestnictwo w Mszach świętych. Wiernych proszę, aby kontaktowali się w tej sprawie ze swoimi duszpasterzami. Dobra organizacja pozwoli na równomierne rozłożenie uczestników na wszystkie celebracje Eucharystii. Księża niech pamiętają, że tam, gdzie jest to możliwe, można zwiększyć ilość Mszy świętych, oczywiście z zachowaniem przepisów liturgicznych i dotyczących intencji mszalnych. Jednocześnie proszę pamiętać, że obowiązuje nas wszystkich dbałość o zachowanie właściwej odległości pomiędzy wiernymi w obiekcie sakralnym.

Proszę ponadto wszystkich kapłanów, aby poprzez otwarcie kościołów w ciągu dnia, umożliwili wiernym indywidualną modlitwę.  Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi oraz przyjęcia Komunii św. powinna istnieć również poza godzinami celebry w wyznaczonych i podanych do wiadomości godzinach, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Z powodu ograniczonych możliwości dotarcia do swoich parafian, proszę kapłanów, aby za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu (gabloty, telefon, strona internetowa parafii, komunikatory, Msze św. transmitowane online, ogłoszenia parafialne) przekazali wiernym niniejsze wskazania.

W pokornej modlitwie zawierzam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, diecezjan oraz wszystkie służby medyczne i mundurowe, ofiarnie służące nam wszystkim.

Z nadzieją  na spotkanie przy Ołtarzu Pańskim, z serca błogosławię.

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19/04/2020 II NIEDZIELA WIELKANOCNA

 1. Do czasu obowiązywania jakichkolwiek ograniczeń odnośnie liczby wiernych uczestniczących w liturgii, Msza św. w sobotę wieczorem będzie z liturgią niedzielną.
 2. Od 20 kwietnia będą obowiązywać nowe rozporządzenia związane ze stanem epidemii, które dotyczą także celebracji liturgicznych. Także w kościołach obowiązuje zasłanianie nosa i ust podczas liturgii oraz zachowanie odległości co najmniej 2 m. Liczba wiernych będzie uzależniona od powierzchni kościoła (obliczana wg wzoru 1 osoba/15 m2). Powierzchnia naszego kościoła, wg projektu budowlanego, wynosi 1527 m2. Cieszymy się, że będzie przywrócona możliwość modlitwy w nieco większej wspólnocie. Ludziom wierzącym nie trzeba uświadamiać, że siła duchowa i moc modlitwy ma ogromne znaczenie i wartość, także w przezwyciężaniu tych obecnych trudności i zagrożeń.
 3. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ponieważ dziś obowiązuje jeszcze ograniczenie liczby wiernych na Mszach św. do 5-u osób, po południu będzie możliwość przyjęcia Komunii św. przez tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Mszy św. na żywo, z zachowaniem obowiązujących zasad, podobnie jak tydzień temu, od godz. 12.30 do 13.30.           
  O godz. 15.00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy gorąco wszystkich do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, pozostając głównie w duchowej łączności w naszych domach.      
 4. Warto pamiętać, że istnieje możliwość codziennego zyskiwania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu (wystawionego lub w tabernakulum) przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.
 5. Dziś rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Także dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas.
 6. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
 7. Powracamy do cotygodniowych nabożeństw w naszym kościele, łącznie z czwartkową adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
 8. W następną niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji Rejonów VII i VIII.
 9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 18 mieszkania od 11 do 30.

 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 20 - 26/04/2020

20/04/2020 Poniedziałek
06:30      Za + KATARZYNĘ i CZESŁAWA Fedan
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      Za + ZDZISŁAWA Kopacz i + WANDĘ Kołodziejczyk

21/04/2020 Wtorek
06:30      Dziękczynna za 86 lat życia ANNY z prośbą o dalsze Boże błog. i łaskę zdrowia
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      Za + ZOFIĘ i BRONISŁAWA

22/04/2020 Środa
06:30      O zdrowie i Boże błog. dla ANNY
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      Za + KAROLINĘ, EGENIUSZA Podlipskich, + MARIĘ i JANA Małnowicz oraz + BARBARĘ Nowak

23/04/2020 Czwartek
06:30     
Za + EUGENIUSZA Frączek
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      O Boże błog. dla ELŻBIETY

24/04/2020 Piątek
06:30      Za + ZOFIĘ
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      O zdrowie i Boże błog. opiekę Matki Bożej dla dzieci (od rodziców)

25/04/2020 Sobota
06:30      Za + URSZULĘ i HENRYKA
18:00      Za + ZBIGNIEWA Franus
18:00      Za + ALICJĘ Ciołek w 9 rocz. śmierci

26/04/2020 III Niedziela Wielkanocna
08:00     
Za Parafian (UWAGA ! - godzina 6.30 była podana wcześniej przez pomykę)
10:00      Za + ZOFIĘ i MACIEJA
11:30      Za rejon VII i VIII 
16:00      Za + ZBIGNIEWA Franus

Strony