Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.

Jej celem jest:
– włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33)

SPOTKANIA AKCJI KATOLICKIEJ:
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ

Dziewczęca Służba Maryjna

Hasłem DSM jest „Przez Maryję do Jezusa„.
Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.
Dziewczęta zgromadzone w grupie starają się postępować według tzw. maryjnych zasad. Od Maryi uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego co trudne, a przede wszystkim miłowania Jezusa.

„Pięć Zadań Dziecka Maryi”.

Dziewczynki:

  • Mają być posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.
  • Żyć w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość Chrystus mieszkał we wspólnocie Dziewczęcej Służby Maryjnej.
  • Mają wszędzie nieść radość- zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący.
  • Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż mają dodawać drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
  • Stałym pragnieniem dziewczynek ma być to, aby żyły stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymują dziewczynki ma się stać ich tarczą w walce ze złem i przypominać, że należą do Maryi jako Jej dzieci.

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza przyczynia się do tego aby liturgia była piękna, aby tym samym pomóc wiernym we właściwym uczestnictwie we Mszy świętej. Przy naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie posługę podejmuje wielu młodych chłopców, a także lektorów w wieku studenckim, stanowiących zacne grono lektorów starszych. Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe Msze Święte, na których zawsze powinien być obecny.


Wspaniałą okazję do pogłębienia relacji między sobą stanowią ponadto mecze piłki nożnej, jak również ogniska, zabawy taneczne i spotkania okolicznościowe.

Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach:
Kościół Serca Pana Jezusa – poniedziałek – wieczorna Msza Święta

W czasie tych zbiórek zdobywamy wiedzę liturgiczną, uczymy się, jak służyć Bogu w czasie mszy świętych, a także pogłębiamy osobiste życie chrześcijańskie.

Dzieło Pomocy Powołaniom

Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym rozumianej:

  • najpierw jako prośba do Pana Boga o nowe, święte powołania;
  • troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego;
  • wreszcie jako odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.

W celu włączenia się do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom należy podjąć lub kontynuować w jego ramach modlitwę w intencjach powołaniowych. Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.), a nadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie.

Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie archidiecezji i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność jakimś drobnym znakiem. Za wspólnotę DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza św.

Spotkania w pierwszy czwartek miesiąca w kościele św. Wawrzyńca na Mszy wieczornej.

Strony