Wigilia Paschalna

Dziś o godzinie 19.00 w naszym kościele będzie sprawowana Wigilia Paschalna. Jest to obrzęd bardzo bogaty w treści duchowe i liturgiczne. Wigilią Paschalną rozpoczynamy świętowanie Dnia Zmartwychwstania Pana. Kapłani sprawują Liturgię w białych kolorach. Wigilia Paschalna zawsze rozpoczyna się po zachodzie słońca. Dla pierwszych chrześcijan „wigilia” zawsze była nocnym czuwaniem. Dlatego sprawuje się ją w nocy. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania. Druga część nazwy – „paschalna” pochodzi z języka hebrajskiego od słowa „pascha” i oznacza tyle co „przejście”. Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia.

Liturgia Wigilii Paschalnej mówi całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Wierni, pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach, starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, gdy powróci, aby zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę.

Liturgia tej nocy ma cztery części:

– obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;

– liturgia słowa, która ukazują wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał. Wtedy też rozlega się radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie;

– liturgia chrzcielna, podczas której wzywa się wstawiennictwa Świętych w litanii, a następnie błogosławi się wodę do chrztu, odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, a w niektórych kościołach udziela się chrztu i bierzmowania;

– liturgia eucharystyczna, w czasie której Chrystus zaprasza do stołu wszystkich odkupionych dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu

Liturgia Wigilii Paschalnej to celebracja Zmartwychwstania Pańskiego. Na Mszę Świętą przynosimy świece, które zapalimy od Paschału. Z płonącą świecą w ręce odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, abyśmy trwając w wierze mogli wyjść na spotkanie przychodzącego Chrystusa.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Drodzy Parafianie!

Chrystus po okrutnym umęczeniu i śmierci powraca do życia odnosząc triumf nad grzechem i śmiercią. „Odkupił swe owce Baranek bez skazy” obdarowując wszystkich nas życiem.

Jako duszpasterze życzymy wszystkim naszym Parafianom głębokiej wiary, gorącej miłości i niegasnącej nadziei. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne, niekiedy wcale nie łatwe życie, obejmuje wszystkie nasze troski, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu odczuwali Jego obecność.

Zmartwychwstał Chrystus, Pan nasz i nadzieja! Niech kiedyś będzie naszym udziałem radosna, wieczna Galilea.  Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Duszpasterze

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

Obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych o godzinie 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00.

Trwajmy również na modlitwie przy Bożym grobie.

Wielki Piątek

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych;
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze” (Ps 31,12).

W Wielki Piątek stajemy przy cierpiącym Panu Jezusie. Kontemplujemy ogrom męki Syna Bożego. Oczyma wiary widzimy wszystkie dramatyczne wydarzenia piątku przed niemal 2000 lat, jak Chrystus jest bity, poniżany, biczowany, ukoronowany cierniem, wzgardzony, skazany na śmierć, niosący krzyż i umierający na nim. Jezus podjął to wielkie cierpienie z miłości do nas, dla naszego zbawienia.

Postarajmy się o to, aby w ciągu dnia przyjść do kościoła i adorować Pana Jezusa, który dla nas „uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię, ponad wszelkie imię” (Flp 2,8-9).

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

W centrum Wielkiego Piątku znajduje się Liturgia na Cześć Męki Pańskiej. Kościół gromadzi się wokół krzyża, aby celebrować zbawczą śmierć Chrystusa. W tym to dniu Pan Jezus został ofiarowany jako nasza Pascha (por. 1Kor 5,7).

W liturgii Kościół rozważa mękę swojego Pana, modli się o zbawienie całego świata, adoruje krzyż i wspomina swoje narodziny z przebitego boku Zbawiciela.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech zasadniczych części: liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.

Celebracja Liturgii na Cześć Męki Pańskiej rozpoczyna się prostracją głównego celebransa (łac. prostratio – padnięcie całym ciałem na ziemię). Wyraża on kondycję pierwszego człowieka i ból Kościoła. Poprzedzona jest procesją wejścia, której w tym dniu nie towarzyszy śpiew na wejście. Cisza skłania do skupienia, jest wyrazem smutku i opuszczenia. Liturgia sprawowana jest w szatach koloru czerwonego, który w tym przypadku jest nie tyle kolorem męczeństwa, a bardziej królewskiej purpury. Jest on znakiem królewskiej godności Chrystusa, zwycięstwa na śmiercią, które przychodzi do nas przez krzyż.

Pierwsza część wielkopiątkowej celebracji to liturgia słowa. Centralne miejsce w niej zajmuje opis Męki Chrystusa według św. Jana. Podczas proklamacji Męki Pańskiej, po słowach mówiących o śmierci Pana Jezusa, wszyscy wierzący przyklękają i zachowują przez chwilę święte milczenie. Ten gest przypomina, że Męka Pańska poprzez liturgię nie tylko jest przypominana, ale przede wszystkim uobecniana. Chrystus tu i teraz ofiaruje się za nas. Zwieńczeniem liturgii słowa jest uroczysta modlitwa powszechna, w której modlimy się za Kościół, Ojca Świętego, za wszystkie stany Kościoła, przygotowujących się do chrztu, żydów, o jedność chrześcijan, za niewierzących w Boga i Chrystusa, za rządzących i wszystkich strapionych i cierpiących.

Punktem kulminacyjnym wielkopiątkowej liturgii jest adoracja Krzyża. Oddajemy cześć „drzewu Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Adorujemy Chrystusa, który „do końca nas umiłował”. Od liturgii Wielkiego Piątku aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę przed krzyżem przyklękamy tak jak przed Najświętszym Sakramentem.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wierni mogą jednak przyjąć Komunię Świętą, Ciało Chrystusa, owoc Męki Pańskiej. To dzięki ofierze krzyżowej otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie.

Ostatnią celebracją jest procesja do Bożego Grobu. Towarzyszy jej piękna pieśń o Męce Pańskiej „Odszedł Pasterz od nas”. Modlimy się przy grobie, który jest wypełniony wszechogarniającą miłością Pana Jezusa.

Liturgię na Cześć Męki Pańskiej w naszej świątyni rozpoczniemy o godzinie 18.00. Po zakończonej liturgii możliwość modlitwy przy Bożym Grobie do godziny 22.00. Od godziny 20 do 21 adorację poprowadzi młodzież. Zapraszamy do modlitwy.„Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Nowy ołtarz i ambona!

W środę zostały ukończone prace przy nowym ołtarzu i ambonie. Zostały również zamontowane dwa nowe konfesjonały. Módlmy się o dobre przygotowanie naszej parafii do konsekracji!

Pięknieje nasz kościół z dnia na dzień…

Strony