Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie 
Placówka Parafii Rzymskokatolickiej
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie jest pierwszą tego rodzaju placówką terapeutyczną i wspierającą dziennego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób po różnych kryzysach psychicznych, jak depresja itp., zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radymno oraz innych sąsiadujących  gmin.  Placówka działa  od 2012 roku.

Celem działalności placówki - Domu jest pomoc uczestnikomw oderwaniu się od izolacji społecznej, zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem, rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
w codziennych czynnościach życiowych.

W Domu jest prowadzona, terapia zajęciowa, w ramach  treningu umiejętności spędzania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań, która jest realizowana m.in. poprzez udział uczestników w zajęciach na pracowniach terapeutycznych (arteterapii, rękodzieła artystycznego i robótek ręcznych) prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej np. m.in. zajęcia plastyczne, modelarskie, rękodzielnictwo, szycie  i wyszywanie.

W ramach treningu kulinarnego,  odbywają się zajęcia kulinarne i praktyczne, prowadzone na pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego, w ramach których, Uczestnicy uczą się m.in. wykonywać posiłki, nakrywać do stołu, zmywać naczynia  oraz inne czynności z zakresu gospodarstwa domowego.

Ponadto uczestnicy Domu uczą się robić zakupy, uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, przede wszystkim w życiu kulturalnym, rekreacyjnym oraz religijnym.

W placówce odbywają się również inne zajęcia z zakresu specjalistycznych treningów w obszarze umiejętności dnia codziennego:
-    trening umiejętności społecznych,
-    trening dbałości o wygląd zewnętrzny oraz nauki  higieny,
-    trening praktyczny,  
-    trening  gospodarowania własnymi środkami  finansowymi,
-    trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-    trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
-    trening zawodowy.

 W Domu również odbywają się zajęcia  komputerowe i ruchowe na sali ćwiczeń, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do terapii ruchowej  oraz uczestnicy placówki, którzy wymagają  takiej pomocy, mają świadczoną pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach rekreacyjnych, sportowychi kulturalnych w placówce i poza te renem w formie różnych wycieczek, pikników,  czy wyjść do kina  i muzeów oraz tym podobnych przyjemności.

Placówka zapewnia jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany w ramach treningu kulinarnego oraz w miarę możliwości dla osób tego potrzebujących  transport do placówki i z powrotem z placówki do miejsca swojego zamieszkania.  

Placówka dysponuje nowoczesną bazą i sprzętem oraz specjalistyczną kadrą pracowników, zapewniającą opiekę, wsparcie oraz terapię.

 

Aktualnie na zajęcia do placówki uczęszcza 19 osób.      

Środowiskowy Dom Samopomocy otwarty jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od  8.00 do 15.00. Mieści się w budynku Parafii Rzymskokatolickiej  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie, która to Parafia jest organem prowadzącym placówkę  - przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a.

 

Telefon do kierownika placówki nr.  606 - 740 – 468.

TK.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 31 III 2019 - IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. DZISIAJ o godz. 15.15 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy wszystkich do przeżywania tego nabożeństwa.
 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 3. W CZWARTEK w naszej Parafii rozpoczniemy realizację wyznaczonego na ten rok w diecezji przemyskiej zadania duszpasterskiego: BIBLIJNA ODNOWA PARAFII.

  Znalezione obrazy dla zapytania biblia

  Celem tego zadania jest uczenie się życia Słowem Bożym na co dzień. Do udziału w takiej PARAFIALNEJ SZKOLE SŁOWA BOŻEGO zaproszeni są wszyscy parafianie, a szczególnie przynależący do grup parafialnych, kandydaci do bierzmowania i ich rodzice. Adoracja Najświętszego sakramentu w czwartek rozpocznie się zwyczajnie o godz. 15.00. A SPOTKANIE z BIBLIĄ rozpoczniemy w czasie trwania adoracji o godz. 17.30.   
  Plan tego spotkania przedstawia się następująco:
  - 17.30 - konferencja biblijna,  
  - po niej osobista refleksja nad Słowem Bożym w formie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem,        
  - 18.00 Msza św. (a po Mszy św. otrzymamy wydrukowane na kartkach zadania apostolskie do wypełnienia w najbliższym miesiącu)  
  Takie spotkania odbywać się będą co miesiąc, w pierwsze czwartki, zamiast nabożeństwa do św. Jana Pawła II.
 4. W PIĄTEK o godz. 15.30 Droga Krzyżowa dla DZIECI. O godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY. Po Drodze Krzyżowej Msza św.
 5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I - II. Będzie to I niedziela miesiąca, dlatego po Gorzkich Żalach zmiany TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH.
 6. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 17. mieszkania od 1 do 20.
 7. Dziękujemy różom Żywego Różańca za składane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
 8. W następną niedzielę, po Mszach świętych, wolontariusze z Jezuickiego Centrum Społecznego będą zbierać pieniądze na wyjazd misyjny do Indii oraz budowę kościoła dla indyjskich chrześcijan żyjących w niewielkiej wiosce. W tę inicjatywę misyjną włączył się także nasz parafianin Przemysław Puzio.
 9. Również w przyszłą niedzielę, przy naszym kościele, odbędzie   się kiermasz kartek i ozdób wielkanocnych, na który zaprasza świetlica "Wzrastanie".
 10. Na parkingu przy kościele św. Wawrzyńca postawiony został kontener na makulaturę, zbieraną na cele misyjne.
 11. W PONIEDZIAŁEK obowiązkowe spotkanie MINISTRANTÓW i LEKTORÓW.
 12. W związku z tym, że Ks. Łukasz zrezygnował z prowadzenia Chóru Parafialnego, zapraszamy wszystkich chórzystów na spotkanie we WTOREK po Mszy św. wieczornej.

INTENCJE MSZY ŚW. 01 - 07/03/2019

01/04/2019 Poniedziałek
 06:30  Za + ADAMA Walickiego
 18:00  O zdrowie i Boże błog. dla WERONIKI
 18:00  Za + ks. KAZIMIERZA Golenia (od rodziny Walickich)
 18:00  Za + ANDRZEJA w 23 rocz. śmierci

02/04/2019 Wtorek
 06:30  Za + WŁADYSŁAWA Szczerbiak w 10 rocz. śmierci oraz zmarłych z rodziny
 18:00  Za + JANA w 11 rocz. śmierci
 18:00  Za + ADAMA Walickiego w 1 rocz. śmierci (od róży bł. Jerzego Popiełuszki)
 18:00  Za + BOGDANA Jacek

03/04/2019 Środa
 06:30  Za + LUDWIKA Andreasik w 1 rocz. śmierci i zmarłych rodziców
 18:00  Za + ks. KAZIMIERZA Golenia (od róży bł. Jerzego Popiełuszki)
 18:00  Za + ZDZISŁAWA Pypeć
 18:00  Za + MARIANNĘ w 6 rocz. śmierci

04/04/2019 Czwartek
 06:30  Za + KAZIMIERZA, LUDWIKA oraz za zmarłych rodziców i teściów
 18:00  Dziękczynna za 64 lata małżeństwa ANNY i KAZIMIERZA z prośbą o Boże  błog. i dalsze łaski
 18:00  O łaskę zdrowia dla STANISŁAWA
 18:00  Za + ks. SZCZEPANA (od Pracowników Szkoły Podstawowej w Duńkowicach)

05/04/2019 Piątek
 06:30  Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
 06:30  Za + JANINĘ Popkiewicz (od syna z żoną)
 18:00  O zdrowie i Boże błog. dla DAMIANA
 18:00  Za + KAZIMIERZA w 3 rocz. śmierci

06/04/2019 Sobota
 06:30  W intencji kapłanów pracujących w naszej parafii
 18:00  Za + ks. SZCZEPANA (od Pracowników Szkoły w Duńkowicach)
 18:00  Za + GENOWEFĘ Sawa o łaskę życia wiecznego
 18:00  Za + PATRYKA Misiak (od rodziny Hawryło)

07/04/2019 V Niedziela Wielkiego Postu
 08:00 
Za + KAROLA Szabat w 32 rocz. śmierci
 10:00  Za + ZOFIĘ i MACIEJA
 11:30  Za rejon I i II
 11:30  Za + WŁADYSŁAWA Gołąb o dar życia wiecznego
 16:00  Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24 III 2019 - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. DZISIAJ o godz. 15.15  GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym.
 2. W PONIEDZIAŁEK Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia - Znalezione obrazy dla zapytania duchowa adopcja dziecka poczętego 2019modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Msze św. o godz. 6.30 i 18.00 Na balaskach wyłożone zostaną deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przystąpienie do Duchowej Adopcji odbędzie się podczas Mszy o godz. 18.00. 
 3. Zapraszamy parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w CZWARTEK od godz. 15.00 i na nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Nawiązując do wczorajszej całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu w naszym kościele i do cotygodniowych czwartkowych adoracji, warto podkreślić, że bardzo wielu naszych parafian ceni tę niezwykle ważną formę modlitwy. Bóg zapłać za taką postawę.
 4. W PIĄTEK o godz. 15.30 Droga Krzyżowa dla dzieci. O godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży, a po Drodze Krzyżowej Msza św. Postarajmy się tak zaplanować czas, żeby nie wychodzić z kościoła zaraz po Drodze Krzyżowej. Msza św. powinna być dla nas zawsze najważniejsza.
 5. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 16. mieszkania od 21 do 40.
 6. W zakrystii do nabycia paschaliki i baranki Caritas. 
 7. Młodzież która wyjeżdża na Spotkanie Młodych do Dukli proszona jest na spotkanie w piątek po Mszy św. obecność obowiązkowa.
 8. Po Mszy św. wieczornej w PONIEDZIAŁEK obowiązkowe spotkanie MINISTRANTÓW i LEKTORÓW, a w CZWARTEK spotkanie DIAKONII CHARYTATYWNEJ.

Strony