OGŁOSZENIA PARAFIALNE 31/05/2020 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zesłanie Ducha Świętego - 31 maja 2020

W związku z kolejnym etapem znoszenia ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, nasza Kuria Metropolitalna przekazuje nowe rozporządzenia, które obowiązują od 30 maja, m.in.:

 • w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa;
 • zniesienie limitu osób dotyczy również uroczystości pogrzebowych, przy czym w procesji na cmentarz może brać udział maksymalnie 150 osób, z zachowaniem dystansu, albo z zasłanianiem twarzy;
 • od niedzieli 7 czerwca włącznie, zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych; należy pamiętać również w tym temacie o zasadach podanych w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki;
 • przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji pierwszego piątku miesiąca; zachęca się także wiernych do tradycyjnej praktyki pierwszych piątków i sobót miesiąca.     

/pełny tekst komunikatów kurialnych można znaleźć na stronie diecezji i na naszej stronie parafialnej - poniżej/      

 1. Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź. Dziś także zakończenie nabożeństw majowych, a od jutra rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe. Serdecznie zapraszamy wiernych do oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – tym bardziej, że zobowiązuje nas do tego wezwanie naszej Parafii.
 2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze święte o godz. 6.30 i 18.00. Odpust parafialny w Orłach.  W tym dniu, zapraszamy rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, na Mszę św. wieczorną i na spotkanie w kościele.
 3. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 4. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. A po Mszy św. wieczornej w kościele – spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.
 5. W piątek, zgodnie z zarządzeniami, wracamy do praktyki odwiedzania chorych z Komunią Św. - początek o godz. 8.00; prosimy też o informacje gdyby w tym ostatnim czasie nastąpiły jakieś zmiany dotyczące naszych chorych. Możliwość spowiedzi z okazji Pierwszego Piątku przez cały tydzień, a szczególnie w czwartek w czasie Adoracji i w piątek godzinę przed Mszą św. wieczorną.
 6. W sobotę wieczorem zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, głównie w intencjach podanych przez Matkę Bożą w objawieniach fatimskich.  Ponieważ zostały zniesione limity osób w kościołach – sobotnie Msze św. wieczorne nie będą już z liturgią niedzielną.
 7. W najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wraz z tą niedzielą kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji Rejonów III i IV.
 8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra, bloki nr 20, 21a i 23.
 9. Informujemy, że 40 Piesza Przemyska Pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku będzie mieć charakter sztafety pielgrzymkowej, co oznacza, że każda grupa ma do przebycia jeden dzień w ramach pielgrzymki. Nasza grupa św. Józefa ma wyznaczoną trasę w dniu 5 lipca (Niedziela) z Pruchnika do Hyżnego. Zapisy oraz więcej szczegółów u ks. Pawła.

 

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Przemyśl, 29 maja 2020 r.

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

I.

W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.

II.

Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.

III.

Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br.  (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

IV.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.

W innym przypadku należy zastosować jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:

a) procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,

b) w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.

c) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażli­wić wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.

d) nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Propozycje nabożeństw, o których mowa w punktach c) i d) dostępne są w materiałach dla księży (zakładka: Rok duszpasterski).

Mając na uwadze przepisy ruchu drogowego (np. nakaz używania pasów bezpieczeństwa), należy pamiętać, że zabronionym jest korzystanie  ze środków transportu przy jednoczesnym błogosła­wieniu wiernych Najświętszym Sakramentem wysta­wionym w monstrancji.

V.

Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich. Wypada w rozmowie  telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę  o dalsze jej zawieszenie.

VI.

Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót miesiąca.

ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

 

INTENCJE MSZY ŚW. 1 - 7/06/2020

01/06/2020 Poniedziałek
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
18:00     Za + HENRYKA Halwę w 10 rocz. śmierci
18:00     Za + JÓZEFA, ALBINĘ i ZDZISŁAWA
18:00     Za + KAROLA Zielińskiego

02/06/2020 Wtorek
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
18:00     Za + MARIĘ Luft (od synów)
18:00     Za + ANIELĘ Figlarską (od Andrzeja Urbana z rodziną)
18:00     Za + HELENĘ Karkowską

03/06/2020 Środa
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
06:30     Za + MARIANA Bembenek (od Barbary i Bogdana Pelc)
18:00     Za + KAZIMIERZA, MARIĘ, PIOTRA
18:00     Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. dla CÓRKI  i WNUKA oraz opiekę Matki Bożej

04/06/2020 Czwartek
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
06:30     Za + MARIANA Bembenek (od Bożeny i Mateusza Adamczyk)
18:00     Za + ROMANA Zachodni
18:00     Błagalna o liczne, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

05/06/2020 Piątek
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
06:30     O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla ks. KRZYSZTOFA
18:00     W intencji młodzieży ze wspólnoty RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE z naszej parafii
18:00     Za + MARIANA Bembenek (od Bożeny i Wacława Hryń)

06/06/2020 Sobota
06:30    
Za + JANINĘ Janusz
06:30     Za + MARIANA Bembenek (od Alicji Omańskiej i Elżbiety Bat)
18:00     Za + STEFANA Kocuń
18:00     Za + MICHAŁA Zająca

07/06/2020 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
08:00   
Za Parafian
08:00    Za + MARIANA Bembenek (od Marii i Zdzisława Zborowskich)
10:00     Za + JANINĘ Janusz
11:30      Za rejon III i IV
16:00     Za + KATARZYNĘ w 10 rocz. śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24/05/2020 WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

 1. Dziś w naszej Archidiecezji święcenia diakonatu, a w najbliższą sobotę w katedrze święcenia prezbiteratu. Modlitwą obejmujemy diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.
 2. Zapraszamy codziennie wieczorem do udziału w Nabożeństwach Majowych.
 3. We wtorek Dzień Matki. Nasze mamy będziemy polecać opiece Najlepszej z Matek – Maryi, podczas nabożeństwa majowego.
 4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, jak co tydzień, od godz. 15.00. Po Mszy św. w czwartek zapraszamy na spotkanie w kościele rodziców dzieci przeżywających Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.
 5. W sobotę wieczorem Msza św. z liturgią niedzielną.
 6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zakończy się okres wielkanocny w liturgii. Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiona w intencji rejonów I i II.
 7. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra, blok 11A
 8. Informujemy, że przy budynku parafialnym zostało utworzonych 18 nowych miejsc parkingowych, z przeznaczeniem dla uczestniczących w nabożeństwach w naszym kościele.

INTENCJE MSZY ŚW. 25 - 31/05/2020

25/05/2020 Poniedziałek
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     Dziękczynna za 55 lat sakramentu małżeństwa MARII i STANISŁAWA o Boże błog. opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00     O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla sióstr z róży św. JÓZEFA, oraz o pokój duszy dla zmarłych
18:00     Za + HENRYKA Wodała (od kręgu św. Józefa)

26/05/2020 Wtorek
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     Za + ANNĘ i JÓZEFA Zdobylak
18:00     Za + JACKA Ciołek w 4 rocz. śmierci
18:00     Za + HENRYKA Wodała (od córki Barbary i Fryderyka z rodziną)

27/05/2020 Środa
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     Dziękczynna za 22 lata sakramentu małżeńśtwa MAŁGORZATY i TADEUSZA z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny
18:00     Za + KRZYSZTOFA Pacławskiego w 6 rocz. śmierci
18:00     Za + HENRYKA Wodała (od Piotra i Marii Wywrot)

28/05/2020 Czwartek
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     Za + Ks. KAZIMIERZA Golenię (od Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke)
18:00     Za + STANISŁAWA Bień w 3 rocz. śmierci
18:00     Za + HENRYKA Wodała (od Bernardy z rodziną)

29/05/2020 Piątek
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     Dziękczynna w 13 rocz. urodzin OLIWIERA z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00     Za + JANUSZA Pilsaka w 4 rocz. śmierci
18:00     Za + STANISŁAWA Buczkowskiego ( od sąsiadów)

30/05/2020 Sobota
06:30     Za + STANISŁAWĘ Marciak
18:00     O Boże błog. dla WOJCIECHA i KATARZYNY
18:00     Za + LESZKA Tomaszewskiego
18:00     Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od sąsiadów)

31/05/2020 Zesłanie Ducha Świętego
08:00    
Za + STANISŁAWA, TADEUSZA, JANA, BOLESŁAWA
10:00     Za + ALICJĘ Ćwikła (od bloku nr 5 klatka I i II)
11:30     Za rejon I i II
16:00     Za Parafian
16:00     Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od sąsiadów)

Strony